22 feb 2016 06:00

22 feb 2016 06:00

Pengar till äldreomsorgen

SOCIALNÄMNDEN: Stimulansmedel

Karlsborgs kommun får 2 miljoner kronor för att höja kvalitén, bemanningen och tryggheten inom äldreomsorgen.

Det rör sig om så kallade stimulansmedel som regeringen ämnar avsätta under åren 2016 till 2018. Bidraget ska användas till personal som arbetar nära de äldre som undersköterskor, sjuksköterskor och sjukgymnaster men även till arbetsledare på verksamhetsnivå.

Extra personal

Det har nu beslutats för hur fördelningen av pengarna i kommunen ska se ut under 2016.

Hemvården ska få en samordnare på 30 procent som ska avlasta enhetschefen som ska få tid till att förbättra verksamheten tillsammans med personalen.

På särskilt boende har det skett en omfördelning av sjuksköterskor där 20 procent har flyttats från särskilt boende till hemvården. Med stimulanspengarna kan bemanningen behållas på särskilt boende.

Även på avdelning på särskilt boende kan en bemanning på 80 procent som tillsatts med stimulansmedel under 2015 behållas. Något de har sett resulterat i färre sjukskrivningar och bättre arbetsmiljö.

Rehab och pott

Rehabavdelningen ska utökas med 50 procent för att kunna göra bättre funktions- och ADL-bedömningar och för att de ska kunna arbeta mer effektivt med rehabilitering i hemmet.

– Det handlar om tillfälliga anställningar för efter 2018 är pengarna slut, säger socialnämndens ordförande Leif Andersson (S).

Pengarna ska även användas till utvecklande insatser och till en pott för oförutsedda händelser. Det kan handla tillfälligt behov av extra personal eller kostnader i samband med externa placeringar.

Det rör sig om så kallade stimulansmedel som regeringen ämnar avsätta under åren 2016 till 2018. Bidraget ska användas till personal som arbetar nära de äldre som undersköterskor, sjuksköterskor och sjukgymnaster men även till arbetsledare på verksamhetsnivå.

Extra personal

Det har nu beslutats för hur fördelningen av pengarna i kommunen ska se ut under 2016.

Hemvården ska få en samordnare på 30 procent som ska avlasta enhetschefen som ska få tid till att förbättra verksamheten tillsammans med personalen.

På särskilt boende har det skett en omfördelning av sjuksköterskor där 20 procent har flyttats från särskilt boende till hemvården. Med stimulanspengarna kan bemanningen behållas på särskilt boende.

Även på avdelning på särskilt boende kan en bemanning på 80 procent som tillsatts med stimulansmedel under 2015 behållas. Något de har sett resulterat i färre sjukskrivningar och bättre arbetsmiljö.

Rehab och pott

Rehabavdelningen ska utökas med 50 procent för att kunna göra bättre funktions- och ADL-bedömningar och för att de ska kunna arbeta mer effektivt med rehabilitering i hemmet.

– Det handlar om tillfälliga anställningar för efter 2018 är pengarna slut, säger socialnämndens ordförande Leif Andersson (S).

Pengarna ska även användas till utvecklande insatser och till en pott för oförutsedda händelser. Det kan handla tillfälligt behov av extra personal eller kostnader i samband med externa placeringar.

  • Anneli Malm