23 feb 2016 06:00

23 feb 2016 06:00

Nya borgensramar för bolagen

KOMMUNSTYRELSEN

Karlsborgs Energi AB ansökte om en ökad borgensram med 25 miljoner kronor. Bolaget behöver bland annat låna för de investeringar de ska göra i fiber- och elnätet.

En översyn har gjorts över hur de tilldelade borgensramarna för de kommunala bolagen är utnyttjade.

Det för att inte den totala borgensumman ska bli för hög inom kommunkoncernen bland annat med tanke på de ekonomiska risker det innebär och att kommunen har stora investeringsbehov framöver.

Översynen visade att det finns utrymme att omfördela de nuvarande budgetramarna. Vilket kommunstyrelsen var positiva till.

En översyn har gjorts över hur de tilldelade borgensramarna för de kommunala bolagen är utnyttjade.

Det för att inte den totala borgensumman ska bli för hög inom kommunkoncernen bland annat med tanke på de ekonomiska risker det innebär och att kommunen har stora investeringsbehov framöver.

Översynen visade att det finns utrymme att omfördela de nuvarande budgetramarna. Vilket kommunstyrelsen var positiva till.