23 feb 2016 13:51

23 feb 2016 13:51

Två kronor per invånare

BOJ

Socialnämnden har beslutat att ersättningen till Brottsofferjouren, Boj, ska vara två kronor per invånare för 2016.

Boj är en ideell organisation som verkar för att stödja och hjälpa brottsoffer och deras anhöriga. Förslaget från boj var en ersättning på tre kronor.

– Vi har tittat på vilken ersättning som grannkommunerna erbjuder vilket är två kronor, säger nämndens ordförande Leif Andersson (S).

Boj är en ideell organisation som verkar för att stödja och hjälpa brottsoffer och deras anhöriga. Förslaget från boj var en ersättning på tre kronor.

– Vi har tittat på vilken ersättning som grannkommunerna erbjuder vilket är två kronor, säger nämndens ordförande Leif Andersson (S).