24 feb 2016 14:57

24 feb 2016 14:57

IVO vidtar ingen åtgärd efter klagomål

BESLUT

Ett klagomål har gjorts till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, angående socialtjänstens handläggning av ett ärende som rör ett barn.

Klagomålet kommer från en enskild och gäller en placering enligt lagen om vård av unga, LVU, som vårdnadshavaren begärde skulle upphöra.

Inspektionen för vård och omsorg anser att nämnden har handlagt ärendet utifrån de gällande bestämmelserna som tillsynen har omfattat. Det vill säga nämndens handläggning efter vårdnadshavarens begäran om att vården av barnet enligt lagen om vård av unga skulle upphöra och att en vårdplan är upprättad.

IVO anser inte att det finns anledning att genomföra ytterligare tillsyn och avslutar ärendet utan åtgärd.

Delar av klagomålet rör även händelser och handläggning som är äldre än två år, något som Inspektionen för vård och omsorg inte har granskat.

Klagomålet kommer från en enskild och gäller en placering enligt lagen om vård av unga, LVU, som vårdnadshavaren begärde skulle upphöra.

Inspektionen för vård och omsorg anser att nämnden har handlagt ärendet utifrån de gällande bestämmelserna som tillsynen har omfattat. Det vill säga nämndens handläggning efter vårdnadshavarens begäran om att vården av barnet enligt lagen om vård av unga skulle upphöra och att en vårdplan är upprättad.

IVO anser inte att det finns anledning att genomföra ytterligare tillsyn och avslutar ärendet utan åtgärd.

Delar av klagomålet rör även händelser och handläggning som är äldre än två år, något som Inspektionen för vård och omsorg inte har granskat.

  • Anneli Malm