24 feb 2016 06:00

24 feb 2016 06:00

Kommunpolis på plats

POLIS: Chef för tre kommuner

Helen Benjaminsen är kommunpolis för de tre kommunerna i HjoTiBorg. Polisen ska nu komma närmare medborgarna och synas mer.

Polismyndigheten har sedan tidigare omorganiserat sin verksamhet och en del i detta är även att inrätta kommunpoliser. Sedan 1 februari finns sju kommunpoliser i Skaraborgs 15 kommuner. De tre kommunerna i HjoTiBorg är nu samlade i ett område.

– Det är en ny tjänst och vi ska jobba brottsförebyggande och tryggetsskapande, säger Helen Benjaminsen.

I samverkan

Mycket ska ske i samverkan med kommunerna, näringsidkare och kommuninvånarna men även internt utifrån vad de patrullerande poliserna och utredarna har för bild av kommunerna.

– Samverkan är en självklarhet och vi måste samverka med och få hjälp från allmänheten för att klara av det här. Vi ska gå ut och lyssna vad allmänheten tycker om sin kommun för att få en lokal lägesbild. Vi har sedan tidigare en samverkansöverenskommelse med kommunerna och det kommer vi att jobba vidare med.

Löfte till medborgarna

En nyhet är medborgarlöften.

– Där visar vi att vi lovar en aktivitet där vi ser problem i kommunen för att öka tryggheten och jobba brottsförebyggande. Vi kommer att träffa medborgarna på olika möten, vi kommer att stå på torget och vi kommer att genomföra enkätundersökningar för att lyssna på vad de upplever som otryggt i kommunen.

Det ska sedan resultera i medborgarlöften, där de berättar hur de ska arbeta med problemet och med uppföljningar av hur de har kommit till rätta med det. Medborgarlöften planeras att vara klara till årsskiftet.

Tillbaka i Karlsborg

Helen Benjaminsen bor i Töreboda och har varit polis i 13 år. Hon har jobbat med ingripande verksamhet i Skövde och Mariestad och de senaste 2,5 åren har hon varit vikarierande platsbefäl i Skara och Götene. Men dessförinnan var hon platsbefäl i Karlsborg under två år. Hon har sitt kontor i Karlsborg.

– Allmänheten är välkommen att kontakta mig, i stort som i smått, på 11414.

Polismyndigheten har sedan tidigare omorganiserat sin verksamhet och en del i detta är även att inrätta kommunpoliser. Sedan 1 februari finns sju kommunpoliser i Skaraborgs 15 kommuner. De tre kommunerna i HjoTiBorg är nu samlade i ett område.

– Det är en ny tjänst och vi ska jobba brottsförebyggande och tryggetsskapande, säger Helen Benjaminsen.

I samverkan

Mycket ska ske i samverkan med kommunerna, näringsidkare och kommuninvånarna men även internt utifrån vad de patrullerande poliserna och utredarna har för bild av kommunerna.

– Samverkan är en självklarhet och vi måste samverka med och få hjälp från allmänheten för att klara av det här. Vi ska gå ut och lyssna vad allmänheten tycker om sin kommun för att få en lokal lägesbild. Vi har sedan tidigare en samverkansöverenskommelse med kommunerna och det kommer vi att jobba vidare med.

Löfte till medborgarna

En nyhet är medborgarlöften.

– Där visar vi att vi lovar en aktivitet där vi ser problem i kommunen för att öka tryggheten och jobba brottsförebyggande. Vi kommer att träffa medborgarna på olika möten, vi kommer att stå på torget och vi kommer att genomföra enkätundersökningar för att lyssna på vad de upplever som otryggt i kommunen.

Det ska sedan resultera i medborgarlöften, där de berättar hur de ska arbeta med problemet och med uppföljningar av hur de har kommit till rätta med det. Medborgarlöften planeras att vara klara till årsskiftet.

Tillbaka i Karlsborg

Helen Benjaminsen bor i Töreboda och har varit polis i 13 år. Hon har jobbat med ingripande verksamhet i Skövde och Mariestad och de senaste 2,5 åren har hon varit vikarierande platsbefäl i Skara och Götene. Men dessförinnan var hon platsbefäl i Karlsborg under två år. Hon har sitt kontor i Karlsborg.

– Allmänheten är välkommen att kontakta mig, i stort som i smått, på 11414.

  • Anneli Malm