25 feb 2016 16:46

25 feb 2016 16:46

En ny styrelse ska väljas

FÖRVALTNINGSRÄTTEN

En ny styrelse för Karlsborgs Turism AB ska väljas på kommunfullmäktige den 29 februari. Därför vill Karlsborgs kommun att överklagandet från oppositionen ska lämnas utan bifall.

Vid kommunfullmäktige i november skulle en styrelse väljas men oppositionen tyckte inte att det hade gått rätt till och ifrågasatte valberednings mandat vilket ledde till en överklagan hos förvaltningsrätten.

Under mötet valdes en interimsstyrelse.

Vid kommunfullmäktige i november skulle en styrelse väljas men oppositionen tyckte inte att det hade gått rätt till och ifrågasatte valberednings mandat vilket ledde till en överklagan hos förvaltningsrätten.

Under mötet valdes en interimsstyrelse.