25 feb 2016 06:00

25 feb 2016 06:00

Inflyttningen inleds på fredag

MIGRATIONSVERKET: Källebacken

Enligt Anders Ekström, enhetschef på Migrationsverket i Mariestad kommer inflyttningen att inledas på fredag.

– Det kommer att ske successivt och fortsätta under nästa vecka. De kommer framför allt från de evakueringsboenden som ska avvecklas nu och inte i första hand nyanlända. Det kan även vara från Karlsborgs evakueringsboende, berättar Anders Ekström.

Många i Undenäs

Med ytterligare ett boende i Undenäs blir det många asylsökande i det lilla samhället.

– Ja, det blir det och vi ser över vår möjlighet att finnas på plats och vi har haft möte med kommunledningen om hur vi kan göra det så bra som möjligt, säger han och tillägger:

– Vi har positiva erfarenheter av boendet i Undenäs och av frivilligorganisationerna i Karlsborg. De brukar vi använda som det goda exemplet, hur de är organiserade och hur bra samarbetet fungerar.

Går fort

Det är en snabb hantering från upphandling till öppnande.

– Vi har en löpande upphandling nu vilket gör att vi får veta det i samband med besiktning och öppnandet. Det ger en kortare framförhållning vilket är en konsekvens av det. Tidigare offentliggjordes alla upphandlingar på en gång och vi kunde planera framåt.

– Det kommer att ske successivt och fortsätta under nästa vecka. De kommer framför allt från de evakueringsboenden som ska avvecklas nu och inte i första hand nyanlända. Det kan även vara från Karlsborgs evakueringsboende, berättar Anders Ekström.

Många i Undenäs

Med ytterligare ett boende i Undenäs blir det många asylsökande i det lilla samhället.

– Ja, det blir det och vi ser över vår möjlighet att finnas på plats och vi har haft möte med kommunledningen om hur vi kan göra det så bra som möjligt, säger han och tillägger:

– Vi har positiva erfarenheter av boendet i Undenäs och av frivilligorganisationerna i Karlsborg. De brukar vi använda som det goda exemplet, hur de är organiserade och hur bra samarbetet fungerar.

Går fort

Det är en snabb hantering från upphandling till öppnande.

– Vi har en löpande upphandling nu vilket gör att vi får veta det i samband med besiktning och öppnandet. Det ger en kortare framförhållning vilket är en konsekvens av det. Tidigare offentliggjordes alla upphandlingar på en gång och vi kunde planera framåt.

  • Anneli Malm