27 feb 2016 06:00

27 feb 2016 06:00

54 nya barn under 2015

SCB: Befolkningsstatistik

54 barn föddes i kommunen under förra året. Men trots det minskade befolkningen med 22 invånare.

Efter två år med en positiv befolkningstrend i Karlsborg vänder nu siffrorna nedåt.

Vid årsskiftet uppgick befolkningsmängden i kommunen till 6 764 personer, en minskning med 22 personer mot året innan.

Det enligt Statistiska Centralbyråns, SCB, senaste befolkningsstatistik.

Fler som avlidit

– Det såg bra mycket värre ut i statistiken den siste juni. 15 till 20 personer är inte så avgörande även om det självklart är roligare om det är positivt än negativt. Mycket beror på det stora glappet mellan antalet födda och de som avlidit, det är många som avlidit under året, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S).

I kommunens budget för 2016 har de räknat med ett befolkningstal på 6 750 personer.

54 födda

Samuel Rydh som föddes i oktober är ett av de 54 barn som såg dagens ljus under 2015. Under samma period avled 102 personer vilket ger ett negativt födelsenetto på 48.

25 fler har valt att flytta till Karlsborg under 2015 än ifrån. Av de 430 som har valt kommunen som sin nya hemort har 169 kommit från länet, 148 från övriga Sverige och 113 från utlandet.

49,3 procent av kommuninvånarna är kvinnor och medelåldern är 46,7 år. 16,8 procent är barn upp till 17 år och 29,1 procent är i åldern 65 år eller äldre.

Tidigare år

Den 31 december 2014 fanns 6 786 invånare i Karlsborg, en ökning med 29 och motsvarande tid 2013 låg siffran på 6 757 vilket då var en befolkningsökning med hela 58 personer.

Efter två år med en positiv befolkningstrend i Karlsborg vänder nu siffrorna nedåt.

Vid årsskiftet uppgick befolkningsmängden i kommunen till 6 764 personer, en minskning med 22 personer mot året innan.

Det enligt Statistiska Centralbyråns, SCB, senaste befolkningsstatistik.

Fler som avlidit

– Det såg bra mycket värre ut i statistiken den siste juni. 15 till 20 personer är inte så avgörande även om det självklart är roligare om det är positivt än negativt. Mycket beror på det stora glappet mellan antalet födda och de som avlidit, det är många som avlidit under året, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S).

I kommunens budget för 2016 har de räknat med ett befolkningstal på 6 750 personer.

54 födda

Samuel Rydh som föddes i oktober är ett av de 54 barn som såg dagens ljus under 2015. Under samma period avled 102 personer vilket ger ett negativt födelsenetto på 48.

25 fler har valt att flytta till Karlsborg under 2015 än ifrån. Av de 430 som har valt kommunen som sin nya hemort har 169 kommit från länet, 148 från övriga Sverige och 113 från utlandet.

49,3 procent av kommuninvånarna är kvinnor och medelåldern är 46,7 år. 16,8 procent är barn upp till 17 år och 29,1 procent är i åldern 65 år eller äldre.

Tidigare år

Den 31 december 2014 fanns 6 786 invånare i Karlsborg, en ökning med 29 och motsvarande tid 2013 låg siffran på 6 757 vilket då var en befolkningsökning med hela 58 personer.

  • Anneli Malm

Befolkning

2014: 6 786

2013: 6 757

2012: 6 699

2011: 6 722

2010: 6 752

2009: 6 784

2008: 6 790

2007: 6 850

2006: 6 880

Källa: