02 mar 2016 06:00

02 mar 2016 06:00

Nytt oppositionsråd

KOMMUNFULLMÄKTIGE: Många punkter på dagordningen

En ny styrelse till turistbolaget valdes och Nina Davidsson (C) är nu kommunstyrelsens andre vice ordförande.

Kjell Sjölund (C) valde att avgå som oppositionsråd vid årsskiftet och anledningen var att han miste en betydande del av den kommande pensionen om han satt kvar som oppositionsråd på halvtid. Catarina, Nina, Davidsson (C) utsågs till hans efterträdare och hon blev hon formellt vald under kommunfullmäktiges möte.

– Det känns väldigt, väldigt bra och jag har blivit varmt välkomnad av tjänstemännen i dag. Nu ska jag först sätta mig in i allt och bli uppdaterad, säger hon under tisdagsförmiddagen som var hennes första arbetsdag som oppositionsråd.

Hon kommer att varva uppdraget med jobbet på kollektivtrafikkontoret i Tibro och planen är att hon ska vara på plats i kommunhuset på måndagar, tisdagar och varannan fredag.

En turiststyrelse

En ny styrelse för Karlsborgs turism AB valdes också under fullmäktiges möte. I november skulle en ordinarie styrelse ha valts men oppositionen ansåg inte att valet hade gått rätt till och de ifrågasatte valberedningens mandat. I stället utsågs en interimsstyrelse. Oppositionen valde senare att överklaga tillvägagångssättet till förvaltningsrätten som ännu inte har beslutat i ärendet.

Valde att avstå

Eftersom frågan inte avgjorts i rätten valde Berith Bohrén (V) att avstå från att delta i beslutet av en ny styrelse. Det gjorde även Anders Lundgren (C).

– Jag tycker det är besynnerligt att det inte är kommunen och valberedningen som tar fram den nya styrelsen, det ska inte den gamla turistbolagsstyrelsen göra, sa Anders Lundgren.

– Jag beklagar att majoriteten slagit fast att det ska vara fem ledamöter när vi nu hade möjlighet att spela in fler intressanta namn. Vi accepterar läget och önskar den nya styrelsen lycka till, sa Kjell Sjölund (C).

Till Karlsborgs Turism AB:s nya styrelse valdes ordförande Peter Lindroth (S), vice ordförande Charlotta Haskovec och ledamöterna Nina Davidsson (C), Susanne Ytterborn och Åsa Irenheim.

Kjell Sjölund (C) valde att avgå som oppositionsråd vid årsskiftet och anledningen var att han miste en betydande del av den kommande pensionen om han satt kvar som oppositionsråd på halvtid. Catarina, Nina, Davidsson (C) utsågs till hans efterträdare och hon blev hon formellt vald under kommunfullmäktiges möte.

– Det känns väldigt, väldigt bra och jag har blivit varmt välkomnad av tjänstemännen i dag. Nu ska jag först sätta mig in i allt och bli uppdaterad, säger hon under tisdagsförmiddagen som var hennes första arbetsdag som oppositionsråd.

Hon kommer att varva uppdraget med jobbet på kollektivtrafikkontoret i Tibro och planen är att hon ska vara på plats i kommunhuset på måndagar, tisdagar och varannan fredag.

En turiststyrelse

En ny styrelse för Karlsborgs turism AB valdes också under fullmäktiges möte. I november skulle en ordinarie styrelse ha valts men oppositionen ansåg inte att valet hade gått rätt till och de ifrågasatte valberedningens mandat. I stället utsågs en interimsstyrelse. Oppositionen valde senare att överklaga tillvägagångssättet till förvaltningsrätten som ännu inte har beslutat i ärendet.

Valde att avstå

Eftersom frågan inte avgjorts i rätten valde Berith Bohrén (V) att avstå från att delta i beslutet av en ny styrelse. Det gjorde även Anders Lundgren (C).

– Jag tycker det är besynnerligt att det inte är kommunen och valberedningen som tar fram den nya styrelsen, det ska inte den gamla turistbolagsstyrelsen göra, sa Anders Lundgren.

– Jag beklagar att majoriteten slagit fast att det ska vara fem ledamöter när vi nu hade möjlighet att spela in fler intressanta namn. Vi accepterar läget och önskar den nya styrelsen lycka till, sa Kjell Sjölund (C).

Till Karlsborgs Turism AB:s nya styrelse valdes ordförande Peter Lindroth (S), vice ordförande Charlotta Haskovec och ledamöterna Nina Davidsson (C), Susanne Ytterborn och Åsa Irenheim.

  • Anneli Malm