03 mar 2016 14:33

03 mar 2016 14:33

Ett ombud för barnen

KOMMUNEN: Ny tjänst

En person som ser till barnens rättigheter ska anställas i kommunen.
– Det är viktigt att vi får ett tryck i de här frågorna, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S).

I samband med att handlingsplanen för barnens rättigheter i kommunen revideras ska nu även en person anställas som ska jobba med de här frågorna.

– Uppgiften blir att bevaka barnens rättigheter och driva frågorna i nämnderna. Vi kommer inte godkänna beslut som rör barn om dessa inte har utgått från barnchecklistan när besluten tas.

Det är en halvtidstjänst som ska rekryteras internt och komma på plats under sommaren. Eftersom tjänsten även inkluderar de nyanlända barnen är tanken att den under 2016 ska bekostas via det tillfälliga statsbidrag som kommunen fått.

– Sen får vi se hur vi ska lösa ut det under de kommande åren.

Rädda Barnen har under flera år efterlyst en barnombudsman som för barnens talan och ser till att barnens rättigheter efterlevs även KD vill i en motion att kommunen inrättar ett barnrättsombud.

I samband med att handlingsplanen för barnens rättigheter i kommunen revideras ska nu även en person anställas som ska jobba med de här frågorna.

– Uppgiften blir att bevaka barnens rättigheter och driva frågorna i nämnderna. Vi kommer inte godkänna beslut som rör barn om dessa inte har utgått från barnchecklistan när besluten tas.

Det är en halvtidstjänst som ska rekryteras internt och komma på plats under sommaren. Eftersom tjänsten även inkluderar de nyanlända barnen är tanken att den under 2016 ska bekostas via det tillfälliga statsbidrag som kommunen fått.

– Sen får vi se hur vi ska lösa ut det under de kommande åren.

Rädda Barnen har under flera år efterlyst en barnombudsman som för barnens talan och ser till att barnens rättigheter efterlevs även KD vill i en motion att kommunen inrättar ett barnrättsombud.

  • Anneli Malm