03 mar 2016 06:00

03 mar 2016 06:00

Positivt resultat för 2015

KOMMUNEN: Årsredovisning

Plus 9,9 miljoner kronor är kommunens resultat för 2015.
– Det viktigaste är att nämnderna totalt redovisar ett positivt resultat, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S).

– Nämnderna gör gemensamt ett plus på drygt 1 miljon kronor och det är extremt bra.

Socialnämnden redovisar, som SLA berättat om, ett plus på 1,4 miljoner kronor vilket är första gången på många år som de ligger på plus. Barn- och utbildningsnämnden har ett minus på 2,8 miljoner kronor.

Tre procent

9,9 miljoner kronor motsvarar 3,0 procent av skatteintäkterna och generella stadsbidrag och resultatmålet var satt till två procent.

I resultatet ingår en del engångsposter i form av återbetalning av AFA-försäkring på 2,9 miljoner kronor, en trettondel av det tillfälliga stadsbidraget som kommunen fått för sin flyktingmottagning vilket motsvarar 1,5 miljoner kronor samt avvecklingskostnader för personal på minus 2,1 miljoner kronor. Efter att dessa poster är borträknade är resultatet 7,6 miljoner kronor och det budgeterade resultatet för 2015 var satt till 6,7 miljoner kronor.

– Soliditeten med pensionsskulden inberäknad hamnar på cirka fem procent och det är jättevärdefullt. Det visar att vi har en långsiktig finansiering. Vi har legat på minus under många år men 2014 bröt vi nollgränsen och hamnade på 0,2 procent.

Händelserikt år

2015 beskriver Peter Lindroth som ett händelserikt år med bland annat byggstarten av de två husen i kvarteret Strömmen.

– En del vill hävda att det har varit ett händelsefattigt år men jag tycker att det är ett år med sällsynt många händelser som påverkat kommunen. Vi har ett nytt politiskt styre som blev klart så sent som december 2014. En konstellation mellan S och M som aldrig har funnits tidigare. Vi har även två nya partier i kommunfullmäktige där vi nu är åtta partier. Det tar ett år innan det har satt sig.

Under delar av året har kommunen även varit utan så väl kommunchef som barn- och utbildningschef.

– Ekonomichefen och ekonomen på bun har gjort ett makalöst jobb med dubbla uppgifter. Sen har vi haft en stor flyktinginströmning som ingen kunde förutse för bara ett år sedan. Vi har ökat med tio, elva procent på ett år som vi ska ta hand om. Det har vi löst ut på ett bra sätt och klarat av. Men alla de här delarna påverkar organisationen.

– Nämnderna gör gemensamt ett plus på drygt 1 miljon kronor och det är extremt bra.

Socialnämnden redovisar, som SLA berättat om, ett plus på 1,4 miljoner kronor vilket är första gången på många år som de ligger på plus. Barn- och utbildningsnämnden har ett minus på 2,8 miljoner kronor.

Tre procent

9,9 miljoner kronor motsvarar 3,0 procent av skatteintäkterna och generella stadsbidrag och resultatmålet var satt till två procent.

I resultatet ingår en del engångsposter i form av återbetalning av AFA-försäkring på 2,9 miljoner kronor, en trettondel av det tillfälliga stadsbidraget som kommunen fått för sin flyktingmottagning vilket motsvarar 1,5 miljoner kronor samt avvecklingskostnader för personal på minus 2,1 miljoner kronor. Efter att dessa poster är borträknade är resultatet 7,6 miljoner kronor och det budgeterade resultatet för 2015 var satt till 6,7 miljoner kronor.

– Soliditeten med pensionsskulden inberäknad hamnar på cirka fem procent och det är jättevärdefullt. Det visar att vi har en långsiktig finansiering. Vi har legat på minus under många år men 2014 bröt vi nollgränsen och hamnade på 0,2 procent.

Händelserikt år

2015 beskriver Peter Lindroth som ett händelserikt år med bland annat byggstarten av de två husen i kvarteret Strömmen.

– En del vill hävda att det har varit ett händelsefattigt år men jag tycker att det är ett år med sällsynt många händelser som påverkat kommunen. Vi har ett nytt politiskt styre som blev klart så sent som december 2014. En konstellation mellan S och M som aldrig har funnits tidigare. Vi har även två nya partier i kommunfullmäktige där vi nu är åtta partier. Det tar ett år innan det har satt sig.

Under delar av året har kommunen även varit utan så väl kommunchef som barn- och utbildningschef.

– Ekonomichefen och ekonomen på bun har gjort ett makalöst jobb med dubbla uppgifter. Sen har vi haft en stor flyktinginströmning som ingen kunde förutse för bara ett år sedan. Vi har ökat med tio, elva procent på ett år som vi ska ta hand om. Det har vi löst ut på ett bra sätt och klarat av. Men alla de här delarna påverkar organisationen.

  • Anneli Malm