03 mar 2016 14:40

03 mar 2016 14:40

Strand och ÖP för infrastruktur

KOMMUNFULLMÄKTIGE: Votering

Hela 25 motioner behandlades under kommunfullmäktiges möte. Två av dem gick till votering.

Att ta fram sandstranden utmed Bottensjön mellan tidigare Strandgården och gamla polisstationen är en motion som Liberalerna ligger bakom. Majoriteten anser att det finns många badmöjligheter och att varje strand som klassas som badplats kräver mer skötsel, ökade kostnader och andra krav på säkerhet.

– Andemeningen i motionen är inte att göra en ny badplats utan att snygga upp stranden för att ge badmöjligheter, sa Stig Palmquist (L).

Motionen gick till votering där L, C, KD, V och MP röstade för att bifalla motionen med 12 röster mot majoritetens 16 på avslag. SD valde att avstå.

Centern vill ha en fördjupad översiktsplan över infrastrukturen i nordöstra Skaraborg och att den görs tillsammans med grannkommunerna. Majoriteten hänvisade till den åtgärdsvalsstudie som har påbörjats och Strukturbild Skaraborg.

Även den motionen gick till votering där SD valde att lägga sina röster på majoritetens förslag, motionen avslogs.

Att ta fram sandstranden utmed Bottensjön mellan tidigare Strandgården och gamla polisstationen är en motion som Liberalerna ligger bakom. Majoriteten anser att det finns många badmöjligheter och att varje strand som klassas som badplats kräver mer skötsel, ökade kostnader och andra krav på säkerhet.

– Andemeningen i motionen är inte att göra en ny badplats utan att snygga upp stranden för att ge badmöjligheter, sa Stig Palmquist (L).

Motionen gick till votering där L, C, KD, V och MP röstade för att bifalla motionen med 12 röster mot majoritetens 16 på avslag. SD valde att avstå.

Centern vill ha en fördjupad översiktsplan över infrastrukturen i nordöstra Skaraborg och att den görs tillsammans med grannkommunerna. Majoriteten hänvisade till den åtgärdsvalsstudie som har påbörjats och Strukturbild Skaraborg.

Även den motionen gick till votering där SD valde att lägga sina röster på majoritetens förslag, motionen avslogs.

  • Anneli Malm