04 mar 2016 14:31

04 mar 2016 14:31

Bygglov för hotell

BYGGNADSNÄMNDEN: Utbyggnad

Byggnadsnämnden har nu sagt ja till en utbyggnad av Hotell Wettern.

Hotell Wetterns ägare ansökte under förra året om bygglov för att bygga ut verksamheten med 24 rum. En utbyggnad som ska ligga utmed Kungsgatan och den parkeringsplats som finns där.

Enligt plan

– Vi har sagt ja till det bygglovet. Det var ett enkelt beslut, det följer detaljplanen så vi hade inget att erinra, säger byggnadsnämndens ordförande Ronny Siderud (S).

Bygglovsansökan var uppe på nämndens bord redan i september förra året men ärendet återremitterades då.

– Ja, vi ville ha lite kompletteringar som gällde utformningen och anpassningen. De har nu uppfyllt alla delar som vi har begärt in. Den ursprungliga byggnaden är speciell och nu harmonierar utsidan mer och det accepterar vi, säger han och tillägger:

För hotell

– Vi har gett bygglov för hotellverksamhet. Det handlar om 24 rum med plats för fyra i varje och de har hotellstandard.

Hotell Wetterns ägare ansökte under förra året om bygglov för att bygga ut verksamheten med 24 rum. En utbyggnad som ska ligga utmed Kungsgatan och den parkeringsplats som finns där.

Enligt plan

– Vi har sagt ja till det bygglovet. Det var ett enkelt beslut, det följer detaljplanen så vi hade inget att erinra, säger byggnadsnämndens ordförande Ronny Siderud (S).

Bygglovsansökan var uppe på nämndens bord redan i september förra året men ärendet återremitterades då.

– Ja, vi ville ha lite kompletteringar som gällde utformningen och anpassningen. De har nu uppfyllt alla delar som vi har begärt in. Den ursprungliga byggnaden är speciell och nu harmonierar utsidan mer och det accepterar vi, säger han och tillägger:

För hotell

– Vi har gett bygglov för hotellverksamhet. Det handlar om 24 rum med plats för fyra i varje och de har hotellstandard.

  • Anneli Malm