04 mar 2016 06:00

04 mar 2016 06:00

Efterlyser åtgärder för en bättre arbetsmiljö

KOMMUNFULLMÄKTIGE: Interpellation

Björn Rubenson (KD) vill veta hur den poliska ledningen ska garantera ett gott ledarskap och en tillfredställande arbetsmiljö för kommunens anställda. Det med anledning av att ett antal chefer har slutat de senaste åren.

I en analys utifrån de avgångsintervjuer som gjordes under 2014 efter att sex chefer slutat i kommunen framgår bland annat att förtroendet och tilliten mellan politiker och ledande tjänstemän bör utvecklas och att rollerna tydliggörs. Att kommunchefen och ledningsgruppen måste få ett tydligare mandat att arbeta med startegiska och kommunövergripande frågor.

– Under två år har 40 anställda och 12 chefer avgått. Jag har forskat och läst analysen och försökt analysera det ledarskap som finns. Jag är oroad. Politiker har ett arbetsgivaransvar och det är dags att vi tar tag i det på allvar. Samspelet mellan politiker och tjänstemän har brister, det har framkommit i min forskning och det finns uppenbara problem inom förvaltningen, sa Björn Rubenson (KD) under kommunfullmäktiges möte.

Möte för dialog

– Det är en jätteviktig fråga. Jag är inte orolig för personalomsättningen men det är olyckligt att flera chefer slutar samtidigt. Jag har flera gånger efterlyst en dialog mellan politiker och tjänstemän, något som upphört under era åtta år. Vi ska nu träffas två gånger per termin som ska landa ned i att vi politiker ska bli tydliga med vad vi vill göra och för tjänstemännen tydligare med hur man ska verkställa besluten. Grunden tror jag är dialog mellan förvaltningsledningen och politiken, att vi sitter tillsammans för att bygga förtroende och tillit. Men det är inte en garanti att alla kommer att tycka att det är jättebra, svarade kommunalrådet Peter Lindroth (S).

– Dialog är bra, fyra möten är bra men man måste också ha en tanke eller idé för hur man formulerar ett gott ledarskap. Jag tycker att det är tragiskt att så många fått lida för att det inte har funnits tydliga och klara roller, menade Björn Rubenson.

– Vi har nu en ny politisk ledning och tillstora delar ny förvaltningsledning och jag goda förhoppningar att kunna lösa detta, sa Lindroth.

I en analys utifrån de avgångsintervjuer som gjordes under 2014 efter att sex chefer slutat i kommunen framgår bland annat att förtroendet och tilliten mellan politiker och ledande tjänstemän bör utvecklas och att rollerna tydliggörs. Att kommunchefen och ledningsgruppen måste få ett tydligare mandat att arbeta med startegiska och kommunövergripande frågor.

– Under två år har 40 anställda och 12 chefer avgått. Jag har forskat och läst analysen och försökt analysera det ledarskap som finns. Jag är oroad. Politiker har ett arbetsgivaransvar och det är dags att vi tar tag i det på allvar. Samspelet mellan politiker och tjänstemän har brister, det har framkommit i min forskning och det finns uppenbara problem inom förvaltningen, sa Björn Rubenson (KD) under kommunfullmäktiges möte.

Möte för dialog

– Det är en jätteviktig fråga. Jag är inte orolig för personalomsättningen men det är olyckligt att flera chefer slutar samtidigt. Jag har flera gånger efterlyst en dialog mellan politiker och tjänstemän, något som upphört under era åtta år. Vi ska nu träffas två gånger per termin som ska landa ned i att vi politiker ska bli tydliga med vad vi vill göra och för tjänstemännen tydligare med hur man ska verkställa besluten. Grunden tror jag är dialog mellan förvaltningsledningen och politiken, att vi sitter tillsammans för att bygga förtroende och tillit. Men det är inte en garanti att alla kommer att tycka att det är jättebra, svarade kommunalrådet Peter Lindroth (S).

– Dialog är bra, fyra möten är bra men man måste också ha en tanke eller idé för hur man formulerar ett gott ledarskap. Jag tycker att det är tragiskt att så många fått lida för att det inte har funnits tydliga och klara roller, menade Björn Rubenson.

– Vi har nu en ny politisk ledning och tillstora delar ny förvaltningsledning och jag goda förhoppningar att kunna lösa detta, sa Lindroth.

  • Anneli Malm