04 mar 2016 06:00

04 mar 2016 06:00

Generaler sköt skarpt

KRÅK: Internationellt besök

Den amerikanske generalen Ben Hodges gästade pansarskjutfältet Kråk tillsammans med sin svenske värd arméchefen Anders Brännström. Här blev det både lunch och skjutning med stridsvagn för generalerna.

Generalerna kom till Kråk från Nordnorge där de följt den pågående Natoövningen Cold Response. En övning där Sverige deltar med både soldater och materiel. I övningen ingår även amerikanska förband där en del står under svenskt befäl.

I stridsvagn

På Kråk kan man däremot lugnt säga att general Ben Hodges, som är chef över de amerikanska styrkorna i Europa, stod under svenskt befäl då kapten Lars-Erik Midbrandt beordrade generalen att göra uppsittning i sin Leopardstridsvagn.

Stridsvagnar och stridsfordon 90 genomförde därefter i samverkan en stridsskjutning under framryckning.

Dagens stridsskjutning genomfördes med fokus på det nationella försvaret där delar av andra brigaden stod i centrum med en stridsvagns- och en pansarskyttepluton. Brigaden utbildas huvudsakligen vid Skaraborgs regemente P4 och har sin stab i Skövde.

Imponerad general

Dagens övning och förevisning avslutades med att de båda generalerna fick genomföra skjutning med både Leopard och Stridsfordon 90. Båda visade god skjutförmåga, nedkämpade målen och lämnade vagnarna nöjda med resultatet.

General Ben Hodges ser gärna ett utöka samarbetet Sverige och kommer gärna med stridsvagnar till Kråk om han blir inbjuden! Hodges menade att det kan bli aktuellt med fler gemensamma militära övningar i en framtid.

Apropå NATO-frågan konstaterade general Ben Hodges kort att han ser Sverige som ett viktigt land.

Avslutningsvis tackade generalen de medverkande befälen och soldaterna med minnesmärken och förklarade att han är imponerad av både soldater, officerare och det svenska försvaret.

Generalerna kom till Kråk från Nordnorge där de följt den pågående Natoövningen Cold Response. En övning där Sverige deltar med både soldater och materiel. I övningen ingår även amerikanska förband där en del står under svenskt befäl.

I stridsvagn

På Kråk kan man däremot lugnt säga att general Ben Hodges, som är chef över de amerikanska styrkorna i Europa, stod under svenskt befäl då kapten Lars-Erik Midbrandt beordrade generalen att göra uppsittning i sin Leopardstridsvagn.

Stridsvagnar och stridsfordon 90 genomförde därefter i samverkan en stridsskjutning under framryckning.

Dagens stridsskjutning genomfördes med fokus på det nationella försvaret där delar av andra brigaden stod i centrum med en stridsvagns- och en pansarskyttepluton. Brigaden utbildas huvudsakligen vid Skaraborgs regemente P4 och har sin stab i Skövde.

Imponerad general

Dagens övning och förevisning avslutades med att de båda generalerna fick genomföra skjutning med både Leopard och Stridsfordon 90. Båda visade god skjutförmåga, nedkämpade målen och lämnade vagnarna nöjda med resultatet.

General Ben Hodges ser gärna ett utöka samarbetet Sverige och kommer gärna med stridsvagnar till Kråk om han blir inbjuden! Hodges menade att det kan bli aktuellt med fler gemensamma militära övningar i en framtid.

Apropå NATO-frågan konstaterade general Ben Hodges kort att han ser Sverige som ett viktigt land.

Avslutningsvis tackade generalen de medverkande befälen och soldaterna med minnesmärken och förklarade att han är imponerad av både soldater, officerare och det svenska försvaret.

  • Stig-H Brehag