04 mar 2016 06:00

04 mar 2016 06:00

Informationsmöte om Källebacken

UNDENÄS: Nya asylboendet

Under onsdagskvällen inbjöd Karlsborgs kommun till informationsmöte om Källebackens asylboende i Undenäs.

Utöver kommunens kommunalråd och tjänstemän, fanns representanter från Migrationsverket och ägarna till Källebackens stugby på plats, för att informera ortsbefolkningen om det nya läget med ytterligare 109 asylboendeplatser i Undenäs.

Cirka 350 platser

Det är en stor omställning för Undenäs samhälle när Migrationsverket placerar två stora asylboende i Undenäs.

– Anledningen att det blir en stor koncentration av asylplatser på vissa orter är bristen på lämpliga lokaler för boende, sade Dan Andersson från Migrationsverket.

Undenäs hade Unnebo med möjlighet till flyktingboende och nu Källebackens stugby med nya ägare. Migrationsverkets huvuduppgift är att ordna boende inklusive mat och en sängplats för nyanlända. Detta är en bristvara som Migrationsverket löser genom avtal med så kallade entreprenörer. Detta är precis vad som skett vid Källebackens stugby, där husen renoverats och brandsäkrats.

– Migrationsverkets personal har en viss kontroll på boendets kvalité, men i övrigt är det stugbyns ägare som svarar för mycket av servicen för de boende.

Kjell Palmstedt och Mikael Stigeborn som representerade ägarna informerade om boendet i allmänhet och de möjligheter som i framtiden kunde öppna sig, med bland annat ett tillagningskök vid Källebacken och lokaler för frivilligorganisationernas insatser.

Ej informerade

Migrationsverket hade inte informerat kommunens företrädare om det nya boendet på Källebacken, men kommunalrådet Peter Lindroth (S) kunde ända se positivt på möjligheterna för kommunen att klara undervisning för barn och ungdomar med mera på ett bra sätt.

– Det är tufft för kommunens tjänstemän och medarbetare, när så många människor samlas till en så liten ort som Undenäs, men vi lovar att klara av de mest elementära uppgifterna tillsammans med våra frivilligorganisationer, studieförbund och privatpersoner, som ställer upp på ett bra sätt.

Många frågor

Publiken hade tillfälle att ställa många frågor under informationskvällen, där många handlade om omsorg om de nyanländas villkor och inte så mycket om belastningen för befolkningen i Undenäs, som tycktes ta den dubbla befolkningsökningen med ro.

Utöver kommunens kommunalråd och tjänstemän, fanns representanter från Migrationsverket och ägarna till Källebackens stugby på plats, för att informera ortsbefolkningen om det nya läget med ytterligare 109 asylboendeplatser i Undenäs.

Cirka 350 platser

Det är en stor omställning för Undenäs samhälle när Migrationsverket placerar två stora asylboende i Undenäs.

– Anledningen att det blir en stor koncentration av asylplatser på vissa orter är bristen på lämpliga lokaler för boende, sade Dan Andersson från Migrationsverket.

Undenäs hade Unnebo med möjlighet till flyktingboende och nu Källebackens stugby med nya ägare. Migrationsverkets huvuduppgift är att ordna boende inklusive mat och en sängplats för nyanlända. Detta är en bristvara som Migrationsverket löser genom avtal med så kallade entreprenörer. Detta är precis vad som skett vid Källebackens stugby, där husen renoverats och brandsäkrats.

– Migrationsverkets personal har en viss kontroll på boendets kvalité, men i övrigt är det stugbyns ägare som svarar för mycket av servicen för de boende.

Kjell Palmstedt och Mikael Stigeborn som representerade ägarna informerade om boendet i allmänhet och de möjligheter som i framtiden kunde öppna sig, med bland annat ett tillagningskök vid Källebacken och lokaler för frivilligorganisationernas insatser.

Ej informerade

Migrationsverket hade inte informerat kommunens företrädare om det nya boendet på Källebacken, men kommunalrådet Peter Lindroth (S) kunde ända se positivt på möjligheterna för kommunen att klara undervisning för barn och ungdomar med mera på ett bra sätt.

– Det är tufft för kommunens tjänstemän och medarbetare, när så många människor samlas till en så liten ort som Undenäs, men vi lovar att klara av de mest elementära uppgifterna tillsammans med våra frivilligorganisationer, studieförbund och privatpersoner, som ställer upp på ett bra sätt.

Många frågor

Publiken hade tillfälle att ställa många frågor under informationskvällen, där många handlade om omsorg om de nyanländas villkor och inte så mycket om belastningen för befolkningen i Undenäs, som tycktes ta den dubbla befolkningsökningen med ro.

  • Lennart Strömberg