05 mar 2016 06:00

05 mar 2016 06:00

Popplarna ska tas bort

KOMMUNEN: Åtgärda trafikfara

Fällas. De fem popplarna utmed 49:an ska fällas och tas bort. Anledningen är att de är en trafikfara.

– Det har varit incidenter med grenar som blåst ned, säger Arvid Lindner, chef för kommunens gata/parkenhet.

De fem träden som står utmed 49:an, vid järnvägen, där lokstallet tidigare låg är i dåligt skick och risken är att de vid blåsigt väder kan gå av och ramla ut över vägbanan.

– Vi har kollat dem och de är dåliga inuti. Vår bedömning är att de måste tas bort.

Viss trafikstörning

Om det inte är allt för dåligt väder är planen att de ska fällas den 21 mars.

– Det kan bli en viss trafikstörning den dagen. Vi kommer att stänga av ena vägbanan och reglera trafiken med en flaggvakt. En trädplockare kommer med en kran att plocka ned de grenar som är längst ut över vägbanan. Sen ska vi fälla träden inåt mot banområdet.

Oklart om nya

Anslagstavlan som står mellan två av träden ska även den tas bort och den kommer inte att ersättas. Om det ska bli nya träd är mer oklart i dagsläget.

– Vi kan inte plantera nya träd på befintlig plats. Det var ett annat regelverk som styrde när de här träden planterades och det var heller inte den trafiken vi har i dag. Att återplantera träd är inte helt enkelt. Ska vi göra det måste de placeras längre från vägen, på banområdet och den marken äger inte vi, det gör Trafikverket och vi måste ha tillstånd från dem, säger Arvid Lindner.

– Det har varit incidenter med grenar som blåst ned, säger Arvid Lindner, chef för kommunens gata/parkenhet.

De fem träden som står utmed 49:an, vid järnvägen, där lokstallet tidigare låg är i dåligt skick och risken är att de vid blåsigt väder kan gå av och ramla ut över vägbanan.

– Vi har kollat dem och de är dåliga inuti. Vår bedömning är att de måste tas bort.

Viss trafikstörning

Om det inte är allt för dåligt väder är planen att de ska fällas den 21 mars.

– Det kan bli en viss trafikstörning den dagen. Vi kommer att stänga av ena vägbanan och reglera trafiken med en flaggvakt. En trädplockare kommer med en kran att plocka ned de grenar som är längst ut över vägbanan. Sen ska vi fälla träden inåt mot banområdet.

Oklart om nya

Anslagstavlan som står mellan två av träden ska även den tas bort och den kommer inte att ersättas. Om det ska bli nya träd är mer oklart i dagsläget.

– Vi kan inte plantera nya träd på befintlig plats. Det var ett annat regelverk som styrde när de här träden planterades och det var heller inte den trafiken vi har i dag. Att återplantera träd är inte helt enkelt. Ska vi göra det måste de placeras längre från vägen, på banområdet och den marken äger inte vi, det gör Trafikverket och vi måste ha tillstånd från dem, säger Arvid Lindner.

  • Anneli Malm