07 mar 2016 06:00

07 mar 2016 06:00

Anmälan enligt Lex Sarah

ÄLDREOMSORGEN

Två Lex Sarah anmälningar har gjorts inom äldreomsorgen i Karlsborg. De båda rör brister i omsorg och i bemötande.

I det ena fallet har en vårdtagare fått sitt ben klämt vid sänggrinden så att en sårskada uppstått. Det upptäcks på förmiddagen och det uppdagas att ingen av omvårdnadspersonalen har tittat till vårdtagaren på hela morgonen. Det är oklart hur länge som hen har legat med benet i kläm.

Den andra anmälan rör en vårdtagare som uppger att hen sällan får komma på toaletten utan att personalen i stället byter blöjan. Vårdtagaren uttrycker” Det blir väl enklast för dem”.

I det ena fallet har en vårdtagare fått sitt ben klämt vid sänggrinden så att en sårskada uppstått. Det upptäcks på förmiddagen och det uppdagas att ingen av omvårdnadspersonalen har tittat till vårdtagaren på hela morgonen. Det är oklart hur länge som hen har legat med benet i kläm.

Den andra anmälan rör en vårdtagare som uppger att hen sällan får komma på toaletten utan att personalen i stället byter blöjan. Vårdtagaren uttrycker” Det blir väl enklast för dem”.