07 mar 2016 09:53

07 mar 2016 09:53

Ett nytt stall

KOMMUNEN: Ta fram underlag

Ett nytt stall ska byggas i Mölltorp.
– Vi är överens om att bygga ett nytt stall men det gäller att hitta formerna för det, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S).

Mölltorps ridsällskaps stall är i dåligt skick och uppfyller inte kraven i djurskyddslagstiftningen. Verksamheten där drivs på dispens sen länge men det kan inte fortgå och om inget nytt stall byggs måste verksamheten läggas ned framöver.

Det bedöms heller inte vara ekonomiskt försvarbart eller möjligt att renovera den befintliga stallbyggnaden.

Ta fram underlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har nu sagt ja till att ge kommunens fastighetschef uppdraget att anlita en arkitekt/byggkonsult för att ta fram förfrågningshandlingar för upphandling.

Det handlar om att riva den befintliga och att uppföra en ny som är anpassad till gällande lagar och regler.

– Det är en fin verksamhet som de bedriver. Kommunen ska bygga ett stall som föreningen sen får hyra. Men det handlar om ett stall, punkt, säger Peter Lindroth.

Mölltorps ridsällskaps stall är i dåligt skick och uppfyller inte kraven i djurskyddslagstiftningen. Verksamheten där drivs på dispens sen länge men det kan inte fortgå och om inget nytt stall byggs måste verksamheten läggas ned framöver.

Det bedöms heller inte vara ekonomiskt försvarbart eller möjligt att renovera den befintliga stallbyggnaden.

Ta fram underlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har nu sagt ja till att ge kommunens fastighetschef uppdraget att anlita en arkitekt/byggkonsult för att ta fram förfrågningshandlingar för upphandling.

Det handlar om att riva den befintliga och att uppföra en ny som är anpassad till gällande lagar och regler.

– Det är en fin verksamhet som de bedriver. Kommunen ska bygga ett stall som föreningen sen får hyra. Men det handlar om ett stall, punkt, säger Peter Lindroth.

  • Anneli Malm