09 mar 2016 06:00

09 mar 2016 06:00

Första steget till svenska språket

KARLSBORGBirgitta språkundervisar nyanlända

Birgitta Backlund, numera pensionär, har arbetat som lärare i 44 år.
Ett par dagar i veckan ägnar hon sig numera åt att ge våra nyanlända en mjukstart in i det svenska språket.

Det är måndagsförmiddag och snön har vräkt ner under natten. Birgitta räds inte ovädret, hon är redan i full gång.

När hon anländer till Ex Cordes lokaler på Strandvägen denna vintriga marsdag, är det inte så många elever på plats. Lite besvärligt att pulsa fram i snön tycker nog vissa, som är vana vid betydligt somrigare klimat.

Lekrum för barnen

På måndagar är det kvinnornas tur att under några förmiddagstimmar ta plats i skolbänken.

De som dök upp denna förmiddag kommer från Afghanistan och Syrien.

– Det brukar faktiskt komma ett 20-tal, de har ofta med sig sina barn, så det är full aktivitet här, säger Birgitta.

Medan mammorna lär sig svenska får barnen hålla till i lekrummet intill där några vuxna finns till hands. Denna dag är det Lena Nilebrant och Helene Axelsson från Rädda Barnen, som hjälper till.

Mycket ljudträning

– Eftersom man inte får vara med i SFI (svenska för invandrare) i kommunens regi förrän man fått uppehållstillstånd, så ser vi detta som ett första steg inför den kommande undervisningen. Vi kör mycket ljudträning till exempel. Vissa ljud i vårt språk är svåra att både höra och uttala.

E, i, y, b och p är exempel på svåra ljud. För att förstå skillnaden mellan till exempel b och p har Birgitta ett pappersark till hjälp.

– Håll pappret framför munnen och säg b, det händer inte så mycket. Säger du p i stället blåser pappret till.

Enkelt och lättförståeligt, menar Birgitta.

Konversation

På måndagar är det alltså kvinnorna som tar sig an de första svenska orden i Ex Cordes regi, på tisdagar kommer männen.

När man sedan kommit lite längre i språket tar Björn Rubenson vid i svensk konversationsträning. En dag i veckan anordnas dessutom en viss samhällsorienterande undervisning. Birgitta Backlund har också hand om nybörjarsvenska i Undenäs och där är det betydligt fler elever.

– Jag tycker det här är så roligt! Tänk, jag är 76 år och kan fortfarande bidra med något. Jag har ju arbetat som lågstadielärare i 44 år, så jag har ju en hel del kunskap med mig i bagaget, menar hon.

All verksamhet vid Ex Corde är ideell.

Det är måndagsförmiddag och snön har vräkt ner under natten. Birgitta räds inte ovädret, hon är redan i full gång.

När hon anländer till Ex Cordes lokaler på Strandvägen denna vintriga marsdag, är det inte så många elever på plats. Lite besvärligt att pulsa fram i snön tycker nog vissa, som är vana vid betydligt somrigare klimat.

Lekrum för barnen

På måndagar är det kvinnornas tur att under några förmiddagstimmar ta plats i skolbänken.

De som dök upp denna förmiddag kommer från Afghanistan och Syrien.

– Det brukar faktiskt komma ett 20-tal, de har ofta med sig sina barn, så det är full aktivitet här, säger Birgitta.

Medan mammorna lär sig svenska får barnen hålla till i lekrummet intill där några vuxna finns till hands. Denna dag är det Lena Nilebrant och Helene Axelsson från Rädda Barnen, som hjälper till.

Mycket ljudträning

– Eftersom man inte får vara med i SFI (svenska för invandrare) i kommunens regi förrän man fått uppehållstillstånd, så ser vi detta som ett första steg inför den kommande undervisningen. Vi kör mycket ljudträning till exempel. Vissa ljud i vårt språk är svåra att både höra och uttala.

E, i, y, b och p är exempel på svåra ljud. För att förstå skillnaden mellan till exempel b och p har Birgitta ett pappersark till hjälp.

– Håll pappret framför munnen och säg b, det händer inte så mycket. Säger du p i stället blåser pappret till.

Enkelt och lättförståeligt, menar Birgitta.

Konversation

På måndagar är det alltså kvinnorna som tar sig an de första svenska orden i Ex Cordes regi, på tisdagar kommer männen.

När man sedan kommit lite längre i språket tar Björn Rubenson vid i svensk konversationsträning. En dag i veckan anordnas dessutom en viss samhällsorienterande undervisning. Birgitta Backlund har också hand om nybörjarsvenska i Undenäs och där är det betydligt fler elever.

– Jag tycker det här är så roligt! Tänk, jag är 76 år och kan fortfarande bidra med något. Jag har ju arbetat som lågstadielärare i 44 år, så jag har ju en hel del kunskap med mig i bagaget, menar hon.

All verksamhet vid Ex Corde är ideell.

  • Inger Andersson-Hultin