15 mar 2016 06:00

15 mar 2016 06:00

Siderud ny ordförande i byggnadsnämnden

KOMMUNEN: Byggnadsnämnden

Ronny Siderud (S) är byggnadsnämndens nye ordförande. Ökad tillgänglighet och bättre kommunikation är två delar han vill jobba för.

Ronny Siderud tog över uppdraget efter Jonas Davidsson (S) vid årsskiftet. Ronny är uppväxt i Stockholm men flyttade till Karlsborg i slutet på 1970-talet. Han har även bott några år i Tibro men återkom till Mölltorp där han nu bor.

Vill kunna påverka

Han har alltid varit fackligt och politiskt engagerad och när de tre barnen blev stora kunde hans politiska engagemang öka.

– Jag vill vara med och påverka och man behöver engagera sig i något, säger Ronny Siderud och tillägger:

– Efter valet 2006 började jag som ersättare i flera nämnder och jag har suttit i byggnadsnämnden sedan förra mandatperioden.

Bland annat hade han uppdraget som andre vice ordförande och han har även varit ledamot i kommunfullmäktige.

Jobbar i ett slott

Han är byggnadsmålare och är anställd av ett företag i Hjo.

– Jag tillbringar min tid på ett slott och där har jag nu varit i tio år. Det är renovering av de befintliga husen med gamla målningstekniker och material. Det är ett jobb som jag trivs bra med.

Tankar framåt

Han har en hel del tankar på hur han vill förvalta sitt nya uppdrag.

– Jag har mycket idéer och tankar för att utveckla Karlsborg, vad vi ska göra och vad vi ska värna om. Det är viktigt att värna om tillgängligheten, att allmänheten kommer åt de sjönära och gröna områdena och att vi ser över tillgängligheten för alla människor vid bygglov. Det tittar vi mycket på men som jag tycker behöver lyftas mer.

Utifrån översiktsplanen vill han även jobba mer aktivt med att hitta platser för byggnation av hyreslägenheter i alla kommundelarna där bostäder efterfrågas och att fortsätta arbetet med detaljplanerna så att de blir mer dagsaktuella.

Bättre dialog

Han vill även förbättra kommunikationen ut till kommuninvånarna.

– Vi måste bli bättre på att berätta varför vi tar de beslut vi tar och att det är detaljplanen som styr, vilket är viktigt.

En annan del är att få in barnperspektivet i besluten och Peter Kornestedt (S) har utsetts till att representera nämnden i barnkonventionsarbetet.

Ronny Siderud tog över uppdraget efter Jonas Davidsson (S) vid årsskiftet. Ronny är uppväxt i Stockholm men flyttade till Karlsborg i slutet på 1970-talet. Han har även bott några år i Tibro men återkom till Mölltorp där han nu bor.

Vill kunna påverka

Han har alltid varit fackligt och politiskt engagerad och när de tre barnen blev stora kunde hans politiska engagemang öka.

– Jag vill vara med och påverka och man behöver engagera sig i något, säger Ronny Siderud och tillägger:

– Efter valet 2006 började jag som ersättare i flera nämnder och jag har suttit i byggnadsnämnden sedan förra mandatperioden.

Bland annat hade han uppdraget som andre vice ordförande och han har även varit ledamot i kommunfullmäktige.

Jobbar i ett slott

Han är byggnadsmålare och är anställd av ett företag i Hjo.

– Jag tillbringar min tid på ett slott och där har jag nu varit i tio år. Det är renovering av de befintliga husen med gamla målningstekniker och material. Det är ett jobb som jag trivs bra med.

Tankar framåt

Han har en hel del tankar på hur han vill förvalta sitt nya uppdrag.

– Jag har mycket idéer och tankar för att utveckla Karlsborg, vad vi ska göra och vad vi ska värna om. Det är viktigt att värna om tillgängligheten, att allmänheten kommer åt de sjönära och gröna områdena och att vi ser över tillgängligheten för alla människor vid bygglov. Det tittar vi mycket på men som jag tycker behöver lyftas mer.

Utifrån översiktsplanen vill han även jobba mer aktivt med att hitta platser för byggnation av hyreslägenheter i alla kommundelarna där bostäder efterfrågas och att fortsätta arbetet med detaljplanerna så att de blir mer dagsaktuella.

Bättre dialog

Han vill även förbättra kommunikationen ut till kommuninvånarna.

– Vi måste bli bättre på att berätta varför vi tar de beslut vi tar och att det är detaljplanen som styr, vilket är viktigt.

En annan del är att få in barnperspektivet i besluten och Peter Kornestedt (S) har utsetts till att representera nämnden i barnkonventionsarbetet.

  • Anneli Malm