16 mar 2016 11:55

16 mar 2016 11:55

Hjälpsändning på väg

KARLSBORG

Under lördagen var det åter lastning av en långtradare med varor från Återbäringen i Norra Skogen till Ukraina.

Liksom tidigare transporter innehöll lasten en mängd saker som kommer att underlätta livet i någon mån, för ett antal medmänniskor i det krigshärjade landet. Landet med mängder av internflyktingar, som har lämnat allt för att fly undan olika krigszoner, men ändå valt att stanna inom landet. En sändning som blev möjlig där många glada givare finns med och delar med sig.

Liksom tidigare transporter innehöll lasten en mängd saker som kommer att underlätta livet i någon mån, för ett antal medmänniskor i det krigshärjade landet. Landet med mängder av internflyktingar, som har lämnat allt för att fly undan olika krigszoner, men ändå valt att stanna inom landet. En sändning som blev möjlig där många glada givare finns med och delar med sig.