17 mar 2016 06:00

17 mar 2016 06:00

Gratis bad för alla barn

KOMMUNSTYRELSEN: Öppet möte

Det ska bli gratis för barn att bada på Moliden och 70 000 kronor extra anslås till fler ferieplatser.

Under kommunstyrelsens öppna möte var frågan om en höjning av avgifterna på Molidens sim- och idrottsanläggning uppe på bordet.

Förslaget från kultur- och fritidsnämnden var att höja alla avgifter och då det gällde barnen skulle höjningen gå från fem till tio kronor.

Sänker till noll

– Det är vikigt med en hög simkunnighet särskilt i vår kommun och med fritt inträde för barnen har alla möjlighet att kunna bada och lära sig simma, sa kommunalrådet Peter Lindroth (S) och tillade:

– Det skulle i så fall innebära att vi inte höjer avgiften för barnen utan i stället sänker den med fem kronor till noll.

Från 1 juni

Detta fick positivt gensvar bland kommunstyrelsens ledamöter.

– I samband med detta är det välkommet att vi även tittar på möjligheterna med buss från Undenäs under sommaren för att alla barn ska få möjlighet till simkunnighet. Att vi även i akt och handling visar att vi anser att det här är viktigt, sa Bo Waller (M).

De övriga höjningarna som föreslagits av kultur- och fritidsnämnden står fast och gäller badavgifterna, spinning och engångsavgiften för styrketräning.

De nya taxorna ska gälla från första juni i år.

Fler sommarjobb

Arbetsmarknadsenheten äskade om ett tilläggsanslag på 70 000 kronor för att ge fler feriepraktik under 2016. Sommarjobb som är inriktad mot ungdomar med särskilda behov.

I dagsläget har de möjlighet att ge 29 ungdomar feriepraktik och med ökningen skulle det ge ytterligare 14 platser. Det handlar både om svenska och utrikesfödda som skulle få en första kontakt med arbetsmarknaden.

Kommunstyrelsen sa ja till äskandet och pengarna ska anslås från det tillfälliga statsbidrag som kommunen fått för sitt flyktingmottagande.

Under kommunstyrelsens öppna möte var frågan om en höjning av avgifterna på Molidens sim- och idrottsanläggning uppe på bordet.

Förslaget från kultur- och fritidsnämnden var att höja alla avgifter och då det gällde barnen skulle höjningen gå från fem till tio kronor.

Sänker till noll

– Det är vikigt med en hög simkunnighet särskilt i vår kommun och med fritt inträde för barnen har alla möjlighet att kunna bada och lära sig simma, sa kommunalrådet Peter Lindroth (S) och tillade:

– Det skulle i så fall innebära att vi inte höjer avgiften för barnen utan i stället sänker den med fem kronor till noll.

Från 1 juni

Detta fick positivt gensvar bland kommunstyrelsens ledamöter.

– I samband med detta är det välkommet att vi även tittar på möjligheterna med buss från Undenäs under sommaren för att alla barn ska få möjlighet till simkunnighet. Att vi även i akt och handling visar att vi anser att det här är viktigt, sa Bo Waller (M).

De övriga höjningarna som föreslagits av kultur- och fritidsnämnden står fast och gäller badavgifterna, spinning och engångsavgiften för styrketräning.

De nya taxorna ska gälla från första juni i år.

Fler sommarjobb

Arbetsmarknadsenheten äskade om ett tilläggsanslag på 70 000 kronor för att ge fler feriepraktik under 2016. Sommarjobb som är inriktad mot ungdomar med särskilda behov.

I dagsläget har de möjlighet att ge 29 ungdomar feriepraktik och med ökningen skulle det ge ytterligare 14 platser. Det handlar både om svenska och utrikesfödda som skulle få en första kontakt med arbetsmarknaden.

Kommunstyrelsen sa ja till äskandet och pengarna ska anslås från det tillfälliga statsbidrag som kommunen fått för sitt flyktingmottagande.

  • Anneli Malm