18 mar 2016 13:38

18 mar 2016 13:38

Anmälan enlig Lex Maria

HAGANÄSET

En anmälan enligt Lex Maria har gjorts inom äldreomsorgen i Karlsborgs kommun.

Under flera dagar fick inte en vårdtagare sina ordinerade inhalationsläkemedel.

Momenten hade utförts men omvårdnadspersonalen hade inte noterat att läkemedlet var slut i inhalationsbehållaren.

En händelse som ledde till en vårdskada då vårdtagaren behöver få vård och behandling på sjukhus.

Under flera dagar fick inte en vårdtagare sina ordinerade inhalationsläkemedel.

Momenten hade utförts men omvårdnadspersonalen hade inte noterat att läkemedlet var slut i inhalationsbehållaren.

En händelse som ledde till en vårdskada då vårdtagaren behöver få vård och behandling på sjukhus.