18 mar 2016 06:00

18 mar 2016 06:00

En kottfri strand och en telegraf

KOMMUNEN: Nya medborgarförslag

Rensning av stranden vid Strandvägen, ett minnesmärke och uppförandet av en optisk telegraf är tre nya medborgarförslag.

Ett av förslagen är att hedra Lars Bergström, mannen som räddade Forsviks Bruk. Förslagslämnaren vill att det sätts upp något som hedrar honom för den insats han har gjort.

Optisk telegraf

Att uppföra en optisk telegraf är ytterligare ett nytt medborgarförslag. Förslagslämnaren menar att det i kommunen har funnits flera tekniker för kommunikation som brevduvor, en radiostation, signaltrupper och nu optisk fiberkabel. Han anser att teknikutvecklingen kunde kompletteras med en optisk telegrafstation på en av infartsrondellerna som hälsar välkommen.

En annan förslagslämnare vill att Vätterstranden utmed Strandvägen ska rensas från nedfallna kottar. En del av stranden håller vattenföreningen ordning på men förslagslämnaren vill att även resterande del ska bli kottfri.

26 förslag

Under 2015 lämnades det in 26 förslag på förbättringar från kommuninvånarna. En hel del av förslagen rör säkrare vägar för gångare och cyklister med övergångställen och cykelvägar men även fartdämpande åtgärder som farthinder. Upprustning av stränder, hamnar och grönområden är andra områden som engagerar kommuninvånarna. En actionpark och en fritidsgård för yngre är förslag från de yngre medborgarna. Förslag som nu är under beredning.

Ett av förslagen är att hedra Lars Bergström, mannen som räddade Forsviks Bruk. Förslagslämnaren vill att det sätts upp något som hedrar honom för den insats han har gjort.

Optisk telegraf

Att uppföra en optisk telegraf är ytterligare ett nytt medborgarförslag. Förslagslämnaren menar att det i kommunen har funnits flera tekniker för kommunikation som brevduvor, en radiostation, signaltrupper och nu optisk fiberkabel. Han anser att teknikutvecklingen kunde kompletteras med en optisk telegrafstation på en av infartsrondellerna som hälsar välkommen.

En annan förslagslämnare vill att Vätterstranden utmed Strandvägen ska rensas från nedfallna kottar. En del av stranden håller vattenföreningen ordning på men förslagslämnaren vill att även resterande del ska bli kottfri.

26 förslag

Under 2015 lämnades det in 26 förslag på förbättringar från kommuninvånarna. En hel del av förslagen rör säkrare vägar för gångare och cyklister med övergångställen och cykelvägar men även fartdämpande åtgärder som farthinder. Upprustning av stränder, hamnar och grönområden är andra områden som engagerar kommuninvånarna. En actionpark och en fritidsgård för yngre är förslag från de yngre medborgarna. Förslag som nu är under beredning.

  • Anneli Malm