18 mar 2016 13:37

18 mar 2016 13:37

Utsmyckningen av den norra rondellen fortskrider

KULTUR- OCH FRITID: Medborgarförslag

Arbetet med en utsmyckning av norra rondellen fortskrider. Tf kultur- och fritidschefen har nu fått uppdraget att ta kontakt med Trafikverket.

En utsmyckning av den norra rondellen är i grunden ett medborgarförslag. Tanken är att rondellen ska prydas med en skulptur i form av en båt av Folke Dahlberg.

Kerstin Lorenz som är tf. kultur- och fritidschef har nu fått i uppdrag av kultur- och fritidsnämnden att arbeta vidare med förslaget.

– Hon ska säkerställa så vi kommer överens med Trafikverket som hur vi ska placera konstverket för att det ska vara trafiksäkert och hon ska även se över materialvalet, säger nämndens ordförande Stig Carlsson (S).

Förlagan till båtutsmyckningen som heter Pelagisk visdom, stammar ur en våg är från 1940 och den gjordes i 15 exemplar. En av dem finns att se hos Folke Dahlbergssällskapets utställning i Brovaktarstugan.

En utsmyckning av den norra rondellen är i grunden ett medborgarförslag. Tanken är att rondellen ska prydas med en skulptur i form av en båt av Folke Dahlberg.

Kerstin Lorenz som är tf. kultur- och fritidschef har nu fått i uppdrag av kultur- och fritidsnämnden att arbeta vidare med förslaget.

– Hon ska säkerställa så vi kommer överens med Trafikverket som hur vi ska placera konstverket för att det ska vara trafiksäkert och hon ska även se över materialvalet, säger nämndens ordförande Stig Carlsson (S).

Förlagan till båtutsmyckningen som heter Pelagisk visdom, stammar ur en våg är från 1940 och den gjordes i 15 exemplar. En av dem finns att se hos Folke Dahlbergssällskapets utställning i Brovaktarstugan.

  • Anneli Malm