19 mar 2016 06:00

19 mar 2016 06:00

Samarbetet har inletts

TURISMEN: Avtal mellan turistbolaget och Next Skövde

Karlsborgs Turism AB och Next Skövde har inlett samarbetet. Ett ömsesidigt utbyte för att öka turismen.

Avtalet med Next Skövde är klart och i veckan hade de sitt första avstämningsmöte.

– Jag är glad över samarbetet med Karlsborg. Fästningen och Göta kanal är ett par av de starkaste kännemärken vi har, säger Next Skövdes vd Mats Olsson.

”Inga kommungränser”

På mötet med turistchefen Jarl Karlsson, turiststyrelsens ordförande Peter Lindroth (S) och vice ordförande Lotta Haskovec deltog även Jessica Bergstrand som är turistbyråansvarig i Skövde och Carl Henrik Ohlsson ordförande i Next Skövde.

– För mig finns inga kommungränser utan jag brinner för att det ska finnas så mycket som möjligt mellan Värnen och Vättern för att få folk att stanna en natt längre, säger Carl Henrik Ohlsson och tillägger:

– Men sen handlar det även om att få de som bor i Skaraborg att turista ”hemmave”.

Marknadsföra kommunen

För Karlsborgs del handlar det bland annat om att få draghjälp av Next Skövde med att marknadsföra kommunen och en språngbräda ut på en bredare marknad.

– Det här är ett ömsesidigt utbyte. Med Karlsborgs fästning och Göta kanal har vi mer att sälja in från vår sida, säger Carl Henrik Ohlsson.

Turistbolaget får även hjälp att ta fram en ny hemsida som ska bli tydligare.

– Vi sparar resurser samtidigt som man får kunskaper om varandra under tiden. Själv blir man hemmablind och det är bra med några som ser med nya ögon, säger turistchefen Jarl Karlsson och tillägger:

– Vi har även börjat spåna på gemensamma besökspaket. Det stora är ett bra samarbete och ett bollplank. Vi kan bolla idéer med dem som ser saker utifrån och har andra erfarenheter.

”Desto större”

– Vi kommer att ha kvar de samarbeten som vi redan har, som runt sjöarna och kring Göta kanal. Det här blir ytterligare en samarbetspartner och ju fler vi kan koppla ihop oss med desto större blir det. Det är viktigt att vara öppna, säger Lotta Haskovec.

Under vinterhalvåret ska Next Skövde bemanna telefonen vilket ska ge tid till bland annat planeringsarbete. Handlar det om arrangemang eller bokning av exempelvis konferenser kopplas det direkt till turistbolaget.

Avtalet med Next Skövde är klart och i veckan hade de sitt första avstämningsmöte.

– Jag är glad över samarbetet med Karlsborg. Fästningen och Göta kanal är ett par av de starkaste kännemärken vi har, säger Next Skövdes vd Mats Olsson.

”Inga kommungränser”

På mötet med turistchefen Jarl Karlsson, turiststyrelsens ordförande Peter Lindroth (S) och vice ordförande Lotta Haskovec deltog även Jessica Bergstrand som är turistbyråansvarig i Skövde och Carl Henrik Ohlsson ordförande i Next Skövde.

– För mig finns inga kommungränser utan jag brinner för att det ska finnas så mycket som möjligt mellan Värnen och Vättern för att få folk att stanna en natt längre, säger Carl Henrik Ohlsson och tillägger:

– Men sen handlar det även om att få de som bor i Skaraborg att turista ”hemmave”.

Marknadsföra kommunen

För Karlsborgs del handlar det bland annat om att få draghjälp av Next Skövde med att marknadsföra kommunen och en språngbräda ut på en bredare marknad.

– Det här är ett ömsesidigt utbyte. Med Karlsborgs fästning och Göta kanal har vi mer att sälja in från vår sida, säger Carl Henrik Ohlsson.

Turistbolaget får även hjälp att ta fram en ny hemsida som ska bli tydligare.

– Vi sparar resurser samtidigt som man får kunskaper om varandra under tiden. Själv blir man hemmablind och det är bra med några som ser med nya ögon, säger turistchefen Jarl Karlsson och tillägger:

– Vi har även börjat spåna på gemensamma besökspaket. Det stora är ett bra samarbete och ett bollplank. Vi kan bolla idéer med dem som ser saker utifrån och har andra erfarenheter.

”Desto större”

– Vi kommer att ha kvar de samarbeten som vi redan har, som runt sjöarna och kring Göta kanal. Det här blir ytterligare en samarbetspartner och ju fler vi kan koppla ihop oss med desto större blir det. Det är viktigt att vara öppna, säger Lotta Haskovec.

Under vinterhalvåret ska Next Skövde bemanna telefonen vilket ska ge tid till bland annat planeringsarbete. Handlar det om arrangemang eller bokning av exempelvis konferenser kopplas det direkt till turistbolaget.

  • Anneli Malm