20 mar 2016 06:00

20 mar 2016 06:00

Släktforskardag i Karlsborg

KARLSBORGS BIBLIOTEK: Släktforskardagen

Under lördagen genomfördes släktforskardagen på Karlsborgs bibliotek, där årets tema var DNA i släktforskningen. En släktforskardag som firades i hela landet.

Släktforskning är som bekant en intressant sysselsättning för många, där man via det digitala släktforskningsverktyget kan finna sina rötter och släkter långt tillbaka i tiden. Carlsborgs släktforskarförening är en aktiv förening som inbjuder nya släktforskare vid ett tillfälle varje månad att prova på vad man kan finna i sitt släktregister.

– Lars Gunnarsson som är med i styrelsen för Carlsborgs släktforskarförening sade lite skämtsamt. När de nya släktforskarna börjar sin titt bakåt i tiden, har de kanske bara namn på sin farfar och farmor. Men då vaknar intresset och med de fina möjligheter som finns i dag med bland annat DNA som sökmetod blir många fast i detta med släktforskning.

Släktträd

– Många som forskar hos oss har egna så kallade släktträd, där man kan finna släkten på pränt långt tillbaka i tiden, sade Lars Gunnarsson, som visade sitt eget släktträd under släktforskardagen. Han hade börjat släktforska på 1980-talet och hans träd omfattade namn med mera, ända tillbaka till 1700-talet.

– Det är bara bönder och torpare bland mina tidigare släktingar, sade Lars, några ägde sina gårdar andra arrenderade och det är många uppgifter man kan få när man forskar i dag, sade han, när han visade digitalteknikens underverk.. Släktforskardagen i Karlsborg innehöll även en föreläsning av Stig Karlsson från Skara med titeln Från Hammarskifte till Laga skifte.

Släktforskning är som bekant en intressant sysselsättning för många, där man via det digitala släktforskningsverktyget kan finna sina rötter och släkter långt tillbaka i tiden. Carlsborgs släktforskarförening är en aktiv förening som inbjuder nya släktforskare vid ett tillfälle varje månad att prova på vad man kan finna i sitt släktregister.

– Lars Gunnarsson som är med i styrelsen för Carlsborgs släktforskarförening sade lite skämtsamt. När de nya släktforskarna börjar sin titt bakåt i tiden, har de kanske bara namn på sin farfar och farmor. Men då vaknar intresset och med de fina möjligheter som finns i dag med bland annat DNA som sökmetod blir många fast i detta med släktforskning.

Släktträd

– Många som forskar hos oss har egna så kallade släktträd, där man kan finna släkten på pränt långt tillbaka i tiden, sade Lars Gunnarsson, som visade sitt eget släktträd under släktforskardagen. Han hade börjat släktforska på 1980-talet och hans träd omfattade namn med mera, ända tillbaka till 1700-talet.

– Det är bara bönder och torpare bland mina tidigare släktingar, sade Lars, några ägde sina gårdar andra arrenderade och det är många uppgifter man kan få när man forskar i dag, sade han, när han visade digitalteknikens underverk.. Släktforskardagen i Karlsborg innehöll även en föreläsning av Stig Karlsson från Skara med titeln Från Hammarskifte till Laga skifte.

  • Lennart Strömberg