21 mar 2016 13:50

21 mar 2016 13:50

Undervisning i svenska språket

UNDENÄS: Svenskundervisning

Som bekant har kommunen ansvar för att barn och ungdomar, vilka bor på de olika asylboenden som finns i kommunen, får del av skolundervisning, något som sker just nu ibland annat Undenäs.

Undenäs har många barn och ungdomar bland de asylsökande, där kunskaper i svenska språket är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig undervisningen i den svenska skolmiljön.

Därför finns cirka 17 elever på plats i toppstugan under alla vardagar i veckan, där svenska är huvudämnet. Eleverna är i åldrarna från högstadiet till gymnasiet och har tidigare skolutbildning i hemlandet, som för de flesta är Syrien.

En förberedelse

– Den här terminen i Undenäs är en förberedelse för att kunna gå in i det normala skolsystemet, som är målsättningen,sade Britt-Marie Palmqvist som är huvudlärare i Undenäs. Till sin hjälp har hon lärarna Margareta Hildingsdotter och Johan Åkerstedt.

– Vi har delat upp gruppen i två klasser, där de som tidigare har läst en del Engelska i hemlandet finns i den ena gruppen, berättade Margareta Hildingsdotter, som hade stor förståelse för svårigheten att gå från det arabiska alfabetet till det svenska.

Efter 8 veckors undervisning kunde dock eleverna visa prov på en god förståelse och kunskap i det svenska språket. Dock var detta med de svenska vokalerna svårt, där särskilt u, å, ä, och ö var stötestenar, eftersom de var helt nya för dem.

Men det var ett målmedvetet gäng som studerade i Undenäs, där bland andra Tabovk från Syrien bjöd på: Han heter Kalle och har blåa ögon, på ren svenska. När svenskan är godkänd, ja då placeras eleverna in i lämpliga klasser i kommunens skolor.och får del av en komplett undervisning i många ämnen.

Undenäs har många barn och ungdomar bland de asylsökande, där kunskaper i svenska språket är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig undervisningen i den svenska skolmiljön.

Därför finns cirka 17 elever på plats i toppstugan under alla vardagar i veckan, där svenska är huvudämnet. Eleverna är i åldrarna från högstadiet till gymnasiet och har tidigare skolutbildning i hemlandet, som för de flesta är Syrien.

En förberedelse

– Den här terminen i Undenäs är en förberedelse för att kunna gå in i det normala skolsystemet, som är målsättningen,sade Britt-Marie Palmqvist som är huvudlärare i Undenäs. Till sin hjälp har hon lärarna Margareta Hildingsdotter och Johan Åkerstedt.

– Vi har delat upp gruppen i två klasser, där de som tidigare har läst en del Engelska i hemlandet finns i den ena gruppen, berättade Margareta Hildingsdotter, som hade stor förståelse för svårigheten att gå från det arabiska alfabetet till det svenska.

Efter 8 veckors undervisning kunde dock eleverna visa prov på en god förståelse och kunskap i det svenska språket. Dock var detta med de svenska vokalerna svårt, där särskilt u, å, ä, och ö var stötestenar, eftersom de var helt nya för dem.

Men det var ett målmedvetet gäng som studerade i Undenäs, där bland andra Tabovk från Syrien bjöd på: Han heter Kalle och har blåa ögon, på ren svenska. När svenskan är godkänd, ja då placeras eleverna in i lämpliga klasser i kommunens skolor.och får del av en komplett undervisning i många ämnen.

  • Lennart Strömberg