22 mar 2016 06:00

22 mar 2016 06:00

Borta

KAPNING: Popplarna har gått hädan

Träd är som gamla vänner, de skapar känslor och man vill gärna ha dem kvar.

Nu är de fem popplarna utmed cykelbanan vid järnvägsområdet i alla fall borta. Trädplockaren kapade dem undan för undan varefter de nu går vidare till flis.

Nu är de fem popplarna utmed cykelbanan vid järnvägsområdet i alla fall borta. Trädplockaren kapade dem undan för undan varefter de nu går vidare till flis.