28 mar 2016 11:32

28 mar 2016 11:32

Påskgudstjänst i Bocksjö kapell

BOCKSJÖ: Påskgudstjänst

På påskdagen firades gudstjänst i Bocksjö kapell med påsken glada budskap i tal och sång.

Under Påsken, som är kristenhetens största högtid, har det varit stor aktivitet i kyrkorna runt om i kommunen, med samlingar under stilla veckan, skärtorsdagen, långfredagen och den största dagen i högtiden Påskdagen. Påskens budskap som är grunden för kristenheten runt om i världen.

Uppståndelsens budskap

I Bocksjö kapell hälsades församlingen med orden: Han är uppstånden, något som präglade hela gudstjänsten där budskapet om att Jesus Guds son har uppstått och intagit platsen som världens frälsare. Psalmen Var ljus över griften, han lever o fröjd, sjöng församlingen, efter det att klockorna hade låtit sin klang ljuda över den södra Tivedsbygden. Alvar Lindman tidigare kyrkoherde i Undenäs församling, inledde sin predikan med att berätta att han räknat på hur många gånger han predikat på påskdagen, under sin tid som präst. Han var uppe i 55 gånger inklusive årets påskhögtid. – Budskapet under alla dessa gånger hade inte förändrats, utan även i Boksjö kapell gäller detta att uppståndelsen är mycket märklig, som fordrar ett stort mått av tro för att kunna förstås, sade Alvar. Uppståndelsn är sanslös utan tro, men för de som tror, finns ett gott liv och en god framtid, var det glada budskapet i Bocksjö kapell denna påskdag. Med i gudstjänsten fanns också Christinakören under ledning av Christina Lindman, som bjöd på påsksånger av fint märke i bland andra Halleluja, uppstånden är Guds son.

Under Påsken, som är kristenhetens största högtid, har det varit stor aktivitet i kyrkorna runt om i kommunen, med samlingar under stilla veckan, skärtorsdagen, långfredagen och den största dagen i högtiden Påskdagen. Påskens budskap som är grunden för kristenheten runt om i världen.

Uppståndelsens budskap

I Bocksjö kapell hälsades församlingen med orden: Han är uppstånden, något som präglade hela gudstjänsten där budskapet om att Jesus Guds son har uppstått och intagit platsen som världens frälsare. Psalmen Var ljus över griften, han lever o fröjd, sjöng församlingen, efter det att klockorna hade låtit sin klang ljuda över den södra Tivedsbygden. Alvar Lindman tidigare kyrkoherde i Undenäs församling, inledde sin predikan med att berätta att han räknat på hur många gånger han predikat på påskdagen, under sin tid som präst. Han var uppe i 55 gånger inklusive årets påskhögtid. – Budskapet under alla dessa gånger hade inte förändrats, utan även i Boksjö kapell gäller detta att uppståndelsen är mycket märklig, som fordrar ett stort mått av tro för att kunna förstås, sade Alvar. Uppståndelsn är sanslös utan tro, men för de som tror, finns ett gott liv och en god framtid, var det glada budskapet i Bocksjö kapell denna påskdag. Med i gudstjänsten fanns också Christinakören under ledning av Christina Lindman, som bjöd på påsksånger av fint märke i bland andra Halleluja, uppstånden är Guds son.

  • Lennart Strömberg