30 mar 2016 06:00

30 mar 2016 06:00

Utbildas i anhörigtänk

KARLSBORG: Satsning i tre steg

All omvårdnadspersonal i Karlsborgs kommun ska få ett anhörigtänk. Satsningen börjar med en föreläsning, fortsätter med webbutbildning och avrundas med ett dokument ”Så här möter vi anhöriga”
– Det blir mycket tryggare med ett bra bemötande, säger anhörigsamordnaren Marie-Anne Karlsson.

Karlsborgs kommun har jobbat med anhörigstöd i många år. Men nu görs en större satsning med att utbilda all omvårdnadspersonal för att ge dem ”rätt tänk”. Starten går på torsdag när Gunilla Matheny kommer till Haganäset för att föreläsa för omvårdnadspersonal, handläggare, enhetschefer och även politiker.

– Gunilla Matheny är en känd person i de här kretsarna. Jag känner att det blev en väldigt bra uppstart, säger Marie-Anne Karlsson, anhörigsamordnare, som arbetat med det här tillsammans med kollegan Maria Kihlström.

I april börjar en webbutbildning i anhörigstöd för omvårdnadspersonalen som NKA, Nationellt kompetenscenter för anhöriga, tagit fram tillsammans med Gunilla Matheny. I utbildningen får de bland annat möta fem-sex anhöriga som berättar hur de upplevt saker och ting.

– Varje verksamhet ska sedan på en arbetsplatsträff ta fram ett dokument om hur de ska möta anhöriga. Skriva ner några enkla punkter. Många saker är självklara för oss som är i det här tänket, men det är viktigt att få det på pränt, säger Marie-Anne Karlsson.

Alla ska veta

Det handlar, säger hon, om att göra det tydligt. Men också att dokumentet ska finnas lätt tillgängligt.

– Hur man blir bemött ska inte bero på vem som är i tjänst. Alla ska känna till dokumentet, kommer det ny personal ska de få ta del av det från början.

Men dokumentet får givetvis anpassas till verksamheten och var man träffar de anhöriga. Det kan till exempel vara skillnad på ett äldreboende och i hemvården.

– Bemötandet ska vara så bra som möjligt överallt.

Dokumentet ska vara klart i november. Därefter är det upp till enhetschefer att följa upp det på arbetsplatsträffar längre fram för att se hur det fungerar.

– Många anhöriga lägger ner jättemycket tid och kraft, det sparar samhället massor med pengar på. Skulle alla de lägga av då faller sjukvården. Vi behöver satsa så att de orkar lite längre, då tjänar samhället i stort på det, säger Marie-Anne Karlsson.

Karlsborgs kommun har jobbat med anhörigstöd i många år. Men nu görs en större satsning med att utbilda all omvårdnadspersonal för att ge dem ”rätt tänk”. Starten går på torsdag när Gunilla Matheny kommer till Haganäset för att föreläsa för omvårdnadspersonal, handläggare, enhetschefer och även politiker.

– Gunilla Matheny är en känd person i de här kretsarna. Jag känner att det blev en väldigt bra uppstart, säger Marie-Anne Karlsson, anhörigsamordnare, som arbetat med det här tillsammans med kollegan Maria Kihlström.

I april börjar en webbutbildning i anhörigstöd för omvårdnadspersonalen som NKA, Nationellt kompetenscenter för anhöriga, tagit fram tillsammans med Gunilla Matheny. I utbildningen får de bland annat möta fem-sex anhöriga som berättar hur de upplevt saker och ting.

– Varje verksamhet ska sedan på en arbetsplatsträff ta fram ett dokument om hur de ska möta anhöriga. Skriva ner några enkla punkter. Många saker är självklara för oss som är i det här tänket, men det är viktigt att få det på pränt, säger Marie-Anne Karlsson.

Alla ska veta

Det handlar, säger hon, om att göra det tydligt. Men också att dokumentet ska finnas lätt tillgängligt.

– Hur man blir bemött ska inte bero på vem som är i tjänst. Alla ska känna till dokumentet, kommer det ny personal ska de få ta del av det från början.

Men dokumentet får givetvis anpassas till verksamheten och var man träffar de anhöriga. Det kan till exempel vara skillnad på ett äldreboende och i hemvården.

– Bemötandet ska vara så bra som möjligt överallt.

Dokumentet ska vara klart i november. Därefter är det upp till enhetschefer att följa upp det på arbetsplatsträffar längre fram för att se hur det fungerar.

– Många anhöriga lägger ner jättemycket tid och kraft, det sparar samhället massor med pengar på. Skulle alla de lägga av då faller sjukvården. Vi behöver satsa så att de orkar lite längre, då tjänar samhället i stort på det, säger Marie-Anne Karlsson.