31 mar 2016 08:33

31 mar 2016 08:33

Åtalad för grova eko-brott

KARLSBORG: Misstänkt för grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott

En Karlsborgsbo har åtalats misstänkt för grova ekonomiska brott. Enligt åklagaren har mannen bland annat under fyra år åsidosatt bokföringsskyldigheten genom att bokföra osanna inköpsfakturor på nästan två miljoner kronor.

Mannen, som är i 30-årsåldern, har åtalats för grovt bokföringsbrott, grovt försvårande av skattekontroll, grovt brott, och grovt skattebrott.

Mannen har bedrivit näringsverksamhet och har därmed varit bokföringsskyldig, men åklagaren anser att han uppsåtligen eller av oaktsamhet har åsidosatt denna skyldighet genom att under åren 2007 till 2011 bokföra osanna inköpsfakturor med belopp på mellan 244 000 kronor och 706 000 kronor. På grund av detta anser åklagaren att rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning inte i huvudsak har kunnat bedömas med ledning av bokföringen.

Brottet är grovt eftersom förfarandet med att osanna fakturor har bokförts har satts i system, anser åklagaren.

Mannen åtalas också misstänkt för grovt skattebrott. Enligt uppgifter i åtalet har han för de fyra inkomståren i sina deklarationer till skatteverket redovisat mervärdesskatt på sammanlagt med över 400000 kronor för högt belopp, vilket gett upphov till fara för att skatt skulle undandras det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till honom.

Eftersom osanna handlingar ligger till grund för redovisningen och skett systematiskt och sammanlagt avser betydande belopp, anser åklagaren att även detta brott är att anse som grovt.

Mannen, som är i 30-årsåldern, har åtalats för grovt bokföringsbrott, grovt försvårande av skattekontroll, grovt brott, och grovt skattebrott.

Mannen har bedrivit näringsverksamhet och har därmed varit bokföringsskyldig, men åklagaren anser att han uppsåtligen eller av oaktsamhet har åsidosatt denna skyldighet genom att under åren 2007 till 2011 bokföra osanna inköpsfakturor med belopp på mellan 244 000 kronor och 706 000 kronor. På grund av detta anser åklagaren att rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning inte i huvudsak har kunnat bedömas med ledning av bokföringen.

Brottet är grovt eftersom förfarandet med att osanna fakturor har bokförts har satts i system, anser åklagaren.

Mannen åtalas också misstänkt för grovt skattebrott. Enligt uppgifter i åtalet har han för de fyra inkomståren i sina deklarationer till skatteverket redovisat mervärdesskatt på sammanlagt med över 400000 kronor för högt belopp, vilket gett upphov till fara för att skatt skulle undandras det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till honom.

Eftersom osanna handlingar ligger till grund för redovisningen och skett systematiskt och sammanlagt avser betydande belopp, anser åklagaren att även detta brott är att anse som grovt.