31 mar 2016 09:10

31 mar 2016 09:10

Återfår sin forna glans

KARLSBORG: Ledmuren i Viken får en rejäl ansiktslyftning

Just nu renoveras ledmuren i Viken. Den byggdes för dåtidens segelbåtar och är i dag en del av kulturarvet.

Göta kanal kommer de närmaste fem åren genomgå en omfattande renovering.

Göta kanal står inför ett stort renoveringsprojekt som kommer att ta fem år och kosta cirka en halv miljard kronor. Projektet heter Göta kanal 2.0 och innehåller de mest omfattande insatserna som genomförts sedan kanalen invigdes 1832.

Syftet är att Sveriges största kulturhistoriska byggnadsverk ska bevaras för framtida generationer.

För segelbåtar

Förutom det stora projektet pågår ständigt ett löpande underhåll av kanalen. En del av det är renoveringen av ledmuren i sjön Viken vid Spetsnäskanalen. I området finns många öar och grund, och en segelbåt utan motor löper stor risk att grundstöta om man kryssar.

– Ledmuren är en stensatt mur i sjön. Den användes förr till segelskutorna. Man fick gå på muren och dra skutan tills man hade möjlighet att sätta segel igen, säger Anna Meyer, marknads- och informationschef på Göta kanalbolaget.

– Ledmuren används inte i dag eftersom alla segelbåtar har motor, men den är en viktig del av kulturarvet, en del av byggnadsverket och det är viktigt att den inte rasar ut i sjön och bildar ett grund.

Ny gästbrygga

Arbetet har pågått sedan i oktober. Krönstenen är borttagen och man har klätt in muren med en betongmadrass för att stabilisera den. Madrassen är formsydd av en specialtextil och har väl på plats fyllts med betong.

– Kommande arbete är borrning av stag och gjutning av plattform uppe på muren. Sedan ska krönstenen monteras tillbaka. Så när renoveringen är klar så kommer det att se ut som det en gång gjorde.

Även i Tåtorp sker förbättringsarbeten genom att man bygger en ny gästbrygga vid inloppet från Viken, man anlägger en ny kajplats för servicebåten samt rensar kanalen. I Hajstorp och Vassbacken förbättrar man den så kallade strandskoningen som innebär att man stärker kanalen med skyddssten.

Nya säkerhetskrav

Regeringen avsätter 100 miljoner kronor till Göta kanal 2.0 under 2016 och projektet påbörjas i Söderköping. Arbetet med resterande finansiering pågår och förutom ökade anslag från ägaren, staten, undersöks möjligheter till EU-finansiering och försäljning av egendom.

Ökade säkerhetskrav, bland annat en ny dammsäkerhetslag från 2014, har föranlett det stora renoveringsarbetet.

Göta kanal står inför ett stort renoveringsprojekt som kommer att ta fem år och kosta cirka en halv miljard kronor. Projektet heter Göta kanal 2.0 och innehåller de mest omfattande insatserna som genomförts sedan kanalen invigdes 1832.

Syftet är att Sveriges största kulturhistoriska byggnadsverk ska bevaras för framtida generationer.

För segelbåtar

Förutom det stora projektet pågår ständigt ett löpande underhåll av kanalen. En del av det är renoveringen av ledmuren i sjön Viken vid Spetsnäskanalen. I området finns många öar och grund, och en segelbåt utan motor löper stor risk att grundstöta om man kryssar.

– Ledmuren är en stensatt mur i sjön. Den användes förr till segelskutorna. Man fick gå på muren och dra skutan tills man hade möjlighet att sätta segel igen, säger Anna Meyer, marknads- och informationschef på Göta kanalbolaget.

– Ledmuren används inte i dag eftersom alla segelbåtar har motor, men den är en viktig del av kulturarvet, en del av byggnadsverket och det är viktigt att den inte rasar ut i sjön och bildar ett grund.

Ny gästbrygga

Arbetet har pågått sedan i oktober. Krönstenen är borttagen och man har klätt in muren med en betongmadrass för att stabilisera den. Madrassen är formsydd av en specialtextil och har väl på plats fyllts med betong.

– Kommande arbete är borrning av stag och gjutning av plattform uppe på muren. Sedan ska krönstenen monteras tillbaka. Så när renoveringen är klar så kommer det att se ut som det en gång gjorde.

Även i Tåtorp sker förbättringsarbeten genom att man bygger en ny gästbrygga vid inloppet från Viken, man anlägger en ny kajplats för servicebåten samt rensar kanalen. I Hajstorp och Vassbacken förbättrar man den så kallade strandskoningen som innebär att man stärker kanalen med skyddssten.

Nya säkerhetskrav

Regeringen avsätter 100 miljoner kronor till Göta kanal 2.0 under 2016 och projektet påbörjas i Söderköping. Arbetet med resterande finansiering pågår och förutom ökade anslag från ägaren, staten, undersöks möjligheter till EU-finansiering och försäljning av egendom.

Ökade säkerhetskrav, bland annat en ny dammsäkerhetslag från 2014, har föranlett det stora renoveringsarbetet.