06 apr 2016 14:18

06 apr 2016 14:18

Behåller barngruppernas storlek

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Under förra året fick Karlsborgs kommun statliga bidrag för att inte utöka antalet barn i förskolans barngrupper. Antalet barn är i dagsläget 17,5 barn per grupp.

Barn - och utbildningsnämnden har nu beslutat att den gruppstorleken ska bestå även under detta år. Förvaltningschefen har fått i uppdrag att återigen söka statliga medel för att begränsa och bibehålla barngruppernas storlek

Barn - och utbildningsnämnden har nu beslutat att den gruppstorleken ska bestå även under detta år. Förvaltningschefen har fått i uppdrag att återigen söka statliga medel för att begränsa och bibehålla barngruppernas storlek