06 apr 2016 06:00

06 apr 2016 06:00

Öppnar upp sina möten

POLITIK: Barn- och utbildningsnämnden

Beslut. Även barn- och utbildningsnämnden har nu beslutat att öppna upp sina möten för allmänheten.

Redan nästa nämndmöte som hålls i slutet av april kommer att vara öppet för de kommuninvånare som vill ta del av de beslut som berör barn och utbildning.

– Allmänheten är välkommen att lyssna men får inte vara delaktiga i mötet eller ställa frågor. Det här kan var en inkörsport till att få ett större politiskt intresse, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Staffan Myrsell (M).

Känsliga ärenden

När sekretessbelagda ärenden behandlas kommer allmänheten inte att få närvara utan då är det stängda dörrar som gäller.

– Vi har inte så många sådana ärenden men när det är aktuellt kommer det att stå klart och tydligt på kallelsen. Vi vill också att man ska vara med under hela mötet och inte droppa in under tiden.

Även på kommunens hemsida kommer det finnas information om vad det är som gäller på mötena.

Kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden har sedan börjat av året öppna möten för allmänheten.

Öppnar Solgläntan

Många barn har kommit till Karlsborg det senaste året och nu finns det planer på att återigen öppna upp Solgläntan i Undenäs för förskolebarn.

– Det handlar om 15-timmarsbarnen bland de nyanlända i Undenäs. De slipper att åka och vi löser lokalfrågan.

Då det gäller skolbarnen har nu en introduktionsgrupp startats upp i konferensanläggningen, 3D-bion, för högstadie- och gymnasieelever.

– Vi söker lokaler för att flytta ut Internationella klassen och SFI ur Carl Johanskolan för vi behöver högstadieplatser. Förvaltningen har gjort ett fantastiskt jobb och i dag, den 5 april, ska alla elever, som vi fått papper på, vara i gång med någon verksamhet även om inte alla är på rätt plats i skolan.

Redan nästa nämndmöte som hålls i slutet av april kommer att vara öppet för de kommuninvånare som vill ta del av de beslut som berör barn och utbildning.

– Allmänheten är välkommen att lyssna men får inte vara delaktiga i mötet eller ställa frågor. Det här kan var en inkörsport till att få ett större politiskt intresse, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Staffan Myrsell (M).

Känsliga ärenden

När sekretessbelagda ärenden behandlas kommer allmänheten inte att få närvara utan då är det stängda dörrar som gäller.

– Vi har inte så många sådana ärenden men när det är aktuellt kommer det att stå klart och tydligt på kallelsen. Vi vill också att man ska vara med under hela mötet och inte droppa in under tiden.

Även på kommunens hemsida kommer det finnas information om vad det är som gäller på mötena.

Kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden har sedan börjat av året öppna möten för allmänheten.

Öppnar Solgläntan

Många barn har kommit till Karlsborg det senaste året och nu finns det planer på att återigen öppna upp Solgläntan i Undenäs för förskolebarn.

– Det handlar om 15-timmarsbarnen bland de nyanlända i Undenäs. De slipper att åka och vi löser lokalfrågan.

Då det gäller skolbarnen har nu en introduktionsgrupp startats upp i konferensanläggningen, 3D-bion, för högstadie- och gymnasieelever.

– Vi söker lokaler för att flytta ut Internationella klassen och SFI ur Carl Johanskolan för vi behöver högstadieplatser. Förvaltningen har gjort ett fantastiskt jobb och i dag, den 5 april, ska alla elever, som vi fått papper på, vara i gång med någon verksamhet även om inte alla är på rätt plats i skolan.

  • Anneli Malm