06 apr 2016 14:16

06 apr 2016 14:16

Toftling (S) har avsagt sig uppdraget

BYTE

Johan Toftling (S) har avsagt sig uppdraget som förste vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Från och med 1 april tar i stället Britt Blom från moderaterna över den rollen.

Johan Toftling kvarstår dock som ledamot i nämnden.

Från och med 1 april tar i stället Britt Blom från moderaterna över den rollen.

Johan Toftling kvarstår dock som ledamot i nämnden.