07 apr 2016 15:39

07 apr 2016 15:39

Gemensam pool

SOCIALNÄMNDEN: Socialsekreterare

Karlsborgs kommun har planer på att köpa tjänster av Skövde. Ett sätt att lösa bristen på socialsekreterare.

Dels handlar det om att köpa tjänst inom familjerätt som rör ärenden som adoption, vårdnadsutredningar och umgängesstöd.

– Vi har i dag ingen socialsekreterare som har familjerättsutbildningen i vår organisation, säger socialnämndens ordförande Leif Andersson (S).

Det handlar om en tjänst på 30 procent.

Det finns även tankar på att ingå i en kommungemensam socionompool som Skövde kommun har planer på att starta. För Karlsborg skulle det innebära tillgång till kompetent personal som är svårt att rekrytera i dagsläget men även vara en resurs vid semestrar och tillfälliga arbetstoppar.

Dels handlar det om att köpa tjänst inom familjerätt som rör ärenden som adoption, vårdnadsutredningar och umgängesstöd.

– Vi har i dag ingen socialsekreterare som har familjerättsutbildningen i vår organisation, säger socialnämndens ordförande Leif Andersson (S).

Det handlar om en tjänst på 30 procent.

Det finns även tankar på att ingå i en kommungemensam socionompool som Skövde kommun har planer på att starta. För Karlsborg skulle det innebära tillgång till kompetent personal som är svårt att rekrytera i dagsläget men även vara en resurs vid semestrar och tillfälliga arbetstoppar.

  • Anneli Malm