09 apr 2016 06:00

09 apr 2016 06:00

Om sin flykt från DDR

BOK: Författardebut

Reinhardt Grosch flydde tillsammans med sin familj från DDR. I sin bok Båtflykt berättar han om sin resa i både bild och text. En riskfylld resa som han mest minns som spännande.

Konstnären Reinhardt Grosch har nu debuterat som författare. För ett och halvt år sedan började han skildra deras flykt i målningar och tanken kom att de skulle kompletteras med en beskrivande text och arbetet med boken inleddes.

Bättre liv

1952 strax innan Reinhardt skulle fylla sex år flydde han med sin mamma, pappa och storasyster från DDR med förhoppningen om ett bättre liv i Sverige.

– Pappa var dels trött på den propagandan som fördes vilken liknade den som var under nazitiden. Han befarade även, i samband med kalla kriget och spänningarna mellan öst och väst, att det skulle braka löst igen. Han hade legat i flottan och varit stationerad i Norge, Finland och Baltikum och ville komma till det neutrala Sverige.

Farofylld färd

I boken skildrar Reinhardt tiden innan flykten och hur ett nytt jobb gav möjligheten till den. Han berättar om den riskabla båtfärden över Östersjön med en skolatlas som sjökort och en undermålig kompass till sin hjälp. Hur de blev stoppade av kustbevakningen och hur motorljudet av en sökande patrullbåt följde dem under natten.

Han skildrar även hur de hamnade på ett asylboende i Landskrona och hur livet i Sverige gestaltade sig. En berättelse som har illustrerats med fotografier och ett 20-tal målningar.

– En del av bilderna är naivistiskt hålla eftersom de skildrar mina barndomsminnen. Asylboendet låg i citadellet i Landskorna och var det sista i Sverige efter kriget, det lades ned samma år.

Utställning i sommar

Reinhardt började söka uppgifter om boendet och kom i samband med det kontakt med ansvariga för en pågående utställning om asylboendet i Landskrona. Det ledde till att han i sommar ska ställa ut sina målningar om flykten på en separat utställning där.

Många paralleller

Boken har många gemensamma nämnare med det som sker runt om i världen i dag. Där många flyr i båtar över Medelhavet även om det också finns skillnader som att det då var lättare att få jobb och att antalet som kom inte var så många.

– En tanke med boken är att få en debatt kring hur migrationen såg ut då och hur det är i dag.

I hans närhet

Boken avslutas med orden:

”I min närhet finns ett flyktingboende. Flertalet kommer från Syrien. Många är barnfamiljer och det är glädjande att barnen kan skratta och leka. De bor i ett före detta hotell alldeles vid vätterstranden och kanske den vackra sjön kan ge dem samma själsfrid som den gav mig.”

Konstnären Reinhardt Grosch har nu debuterat som författare. För ett och halvt år sedan började han skildra deras flykt i målningar och tanken kom att de skulle kompletteras med en beskrivande text och arbetet med boken inleddes.

Bättre liv

1952 strax innan Reinhardt skulle fylla sex år flydde han med sin mamma, pappa och storasyster från DDR med förhoppningen om ett bättre liv i Sverige.

– Pappa var dels trött på den propagandan som fördes vilken liknade den som var under nazitiden. Han befarade även, i samband med kalla kriget och spänningarna mellan öst och väst, att det skulle braka löst igen. Han hade legat i flottan och varit stationerad i Norge, Finland och Baltikum och ville komma till det neutrala Sverige.

Farofylld färd

I boken skildrar Reinhardt tiden innan flykten och hur ett nytt jobb gav möjligheten till den. Han berättar om den riskabla båtfärden över Östersjön med en skolatlas som sjökort och en undermålig kompass till sin hjälp. Hur de blev stoppade av kustbevakningen och hur motorljudet av en sökande patrullbåt följde dem under natten.

Han skildrar även hur de hamnade på ett asylboende i Landskrona och hur livet i Sverige gestaltade sig. En berättelse som har illustrerats med fotografier och ett 20-tal målningar.

– En del av bilderna är naivistiskt hålla eftersom de skildrar mina barndomsminnen. Asylboendet låg i citadellet i Landskorna och var det sista i Sverige efter kriget, det lades ned samma år.

Utställning i sommar

Reinhardt började söka uppgifter om boendet och kom i samband med det kontakt med ansvariga för en pågående utställning om asylboendet i Landskrona. Det ledde till att han i sommar ska ställa ut sina målningar om flykten på en separat utställning där.

Många paralleller

Boken har många gemensamma nämnare med det som sker runt om i världen i dag. Där många flyr i båtar över Medelhavet även om det också finns skillnader som att det då var lättare att få jobb och att antalet som kom inte var så många.

– En tanke med boken är att få en debatt kring hur migrationen såg ut då och hur det är i dag.

I hans närhet

Boken avslutas med orden:

”I min närhet finns ett flyktingboende. Flertalet kommer från Syrien. Många är barnfamiljer och det är glädjande att barnen kan skratta och leka. De bor i ett före detta hotell alldeles vid vätterstranden och kanske den vackra sjön kan ge dem samma själsfrid som den gav mig.”

  • Anneli Malm