12 apr 2016 06:00

12 apr 2016 06:00

De anhörigas behov i fokus

RÖDA KORSET: Studiecirkel

Att som anhörig ta hand om sig själv och även se till sina egna behov är en viktig del i Röda Korsets studiecirkel för anhöriga.

Deltagarna träffas sju gånger där de får ta del av den hjälp som finns, tips på hur man kan förhålla sig till den som är sjuk men även att få prata av sig och se till sina egna behov, vilket är minst lika viktigt.

– Vi har en bra grupp där man vet att det som sägs inte sprids vidare och det är en trygghet. Det är viktigt att få säga att man blir förbannad ibland och få förståelse för det, säger Gunhild Granberg som håller i studiecirkeln och tillägger:

– Det är viktigt att ta hand om sig själv. Att de anhöriga får tänka över vad de mår bra av och att de tar sig den tiden. Man har rätt att sköta om sig själv och sina egna behov.

Utbyte och stöd

Deltagarna tycker att studiecirkeln är värdefull där de både får utbyte, hjälp och stöd. Att som anhörig bli sedd är en annan viktig aspekt som de påtalar och att man har någon att vända sig till vid behov.

Under cirkeln har deltagarna bland annat fått en föreläsning om hur pessimism och negativism påverkar och lära sig att naturen har en läkande kraft.

– Det handlar inte om att motionera utan att bara vara ute och unna sig att känna naturen, säger Gunhild Granberg.

Praktisk information

Deltagarna får även kunskaper om vilka hjälpmedel som finns och den här gången var kommunens demensansvarige sjuksköterska där för att bland annat prata om hur man ska bemöta den som drabbats.

– Det är viktigt att en läkare först utreder om man har minnessvårigheter. Då vänder man sig till vårdcentralen och det är även de som avgör vilka åtgärder som ska tas, berättar Ann-Sofie Gustavsson.

Tillsammans med en biståndshandläggare kommer hon sedan ut och informerar om den hjälp som finns och var man vänder sig.

Cirkeln hålls i samarbete med kommunen och Studiefrämjandet.

Deltagarna träffas sju gånger där de får ta del av den hjälp som finns, tips på hur man kan förhålla sig till den som är sjuk men även att få prata av sig och se till sina egna behov, vilket är minst lika viktigt.

– Vi har en bra grupp där man vet att det som sägs inte sprids vidare och det är en trygghet. Det är viktigt att få säga att man blir förbannad ibland och få förståelse för det, säger Gunhild Granberg som håller i studiecirkeln och tillägger:

– Det är viktigt att ta hand om sig själv. Att de anhöriga får tänka över vad de mår bra av och att de tar sig den tiden. Man har rätt att sköta om sig själv och sina egna behov.

Utbyte och stöd

Deltagarna tycker att studiecirkeln är värdefull där de både får utbyte, hjälp och stöd. Att som anhörig bli sedd är en annan viktig aspekt som de påtalar och att man har någon att vända sig till vid behov.

Under cirkeln har deltagarna bland annat fått en föreläsning om hur pessimism och negativism påverkar och lära sig att naturen har en läkande kraft.

– Det handlar inte om att motionera utan att bara vara ute och unna sig att känna naturen, säger Gunhild Granberg.

Praktisk information

Deltagarna får även kunskaper om vilka hjälpmedel som finns och den här gången var kommunens demensansvarige sjuksköterska där för att bland annat prata om hur man ska bemöta den som drabbats.

– Det är viktigt att en läkare först utreder om man har minnessvårigheter. Då vänder man sig till vårdcentralen och det är även de som avgör vilka åtgärder som ska tas, berättar Ann-Sofie Gustavsson.

Tillsammans med en biståndshandläggare kommer hon sedan ut och informerar om den hjälp som finns och var man vänder sig.

Cirkeln hålls i samarbete med kommunen och Studiefrämjandet.

  • Anneli Malm