12 apr 2016 16:34

12 apr 2016 16:34

Diskussioner om budgetprocessen

KOMMUNSTYRELSEN: Öppet möte

En ny budgetprocess vållade en del diskussioner på kommunstyrelsens möte. Treklövern vill ha en upptaktsdag för information.

En ny budgetprocess ska tas fram för att förenkla och förkorta budgetarbetet, i dagsläget löper det över hela året.

I majoritetens förslag ska bland annat de preliminära direktiven i februari och avstämningsmötet i maj tas bort. De vill även att budgetberedningen ändras till ordförandeberedning och flyttas från oktober till början av juni där ramarna föreslås.

Ramarna och skattesatsen ska sedan beslutas i oktober. Utifrån ramarna får förvaltningar arbeta fram sin budget- och verksamhetsplan som nämnderna beslutar om i december.

– Utifrån ramarna har nämnderna möjlighet att påverka mer i sin budget, sa kommunalrådet Peter Lindroth (S) vilket innebär att det är nämnderna som själva beslutar om budgetdetaljerna.

”Hamnar utanför”

I ordförandeberedningen ska ordförande och förvaltningschefen i respektive nämnd sitta vilket Treklövern opponerade sig emot.

– Det här förslaget innebär att all opposition hamnar helt utanför, menade Kjell Sjölund (C).

– I det första skedet men det stora arbetet ska göras i nämnderna och där är oppositionen med, svarade Lindroth.

Treklövern yrkade på en upptaktsdag där presidiet i ksau och de partier som har en plats i kommunfullmäktige men inte i presidiet får ha med en ledamot per parti för att få information om budgetförutsättningarna.

– En dag då alla får samma basinformation, att alla får samma information är demokratiskt och inget annat, ansåg oppositionsrådet Nina Davidsson (C).

En votering genomfördes som slutade fem för majoritetens förslag och fem för Treklöverns yrkande men ordföranderösten avgör. Både Treklövern och SD reserverade sig.

– Jag vädjar till majoriteten att tänka igen över förslaget, avslutade Sjölund.

En ny budgetprocess ska tas fram för att förenkla och förkorta budgetarbetet, i dagsläget löper det över hela året.

I majoritetens förslag ska bland annat de preliminära direktiven i februari och avstämningsmötet i maj tas bort. De vill även att budgetberedningen ändras till ordförandeberedning och flyttas från oktober till början av juni där ramarna föreslås.

Ramarna och skattesatsen ska sedan beslutas i oktober. Utifrån ramarna får förvaltningar arbeta fram sin budget- och verksamhetsplan som nämnderna beslutar om i december.

– Utifrån ramarna har nämnderna möjlighet att påverka mer i sin budget, sa kommunalrådet Peter Lindroth (S) vilket innebär att det är nämnderna som själva beslutar om budgetdetaljerna.

”Hamnar utanför”

I ordförandeberedningen ska ordförande och förvaltningschefen i respektive nämnd sitta vilket Treklövern opponerade sig emot.

– Det här förslaget innebär att all opposition hamnar helt utanför, menade Kjell Sjölund (C).

– I det första skedet men det stora arbetet ska göras i nämnderna och där är oppositionen med, svarade Lindroth.

Treklövern yrkade på en upptaktsdag där presidiet i ksau och de partier som har en plats i kommunfullmäktige men inte i presidiet får ha med en ledamot per parti för att få information om budgetförutsättningarna.

– En dag då alla får samma basinformation, att alla får samma information är demokratiskt och inget annat, ansåg oppositionsrådet Nina Davidsson (C).

En votering genomfördes som slutade fem för majoritetens förslag och fem för Treklöverns yrkande men ordföranderösten avgör. Både Treklövern och SD reserverade sig.

– Jag vädjar till majoriteten att tänka igen över förslaget, avslutade Sjölund.

  • Anneli Malm