13 apr 2016 16:18

13 apr 2016 16:18

Ersättare och redovisning

POLITIK: Nya motioner

Att ersättare får närvara under arbetsutskott och redovisning av invandringens kostnader. Det vill Treklövern respektive SD i två nya motioner.

Treklövern vill i en motion att även ersättare ska ha möjlighet att delta i arbetsutskottets sammanträden utan ekonomisk ersättning. Ett förslag som tidigare har varit uppe till diskussion i kommunfullmäktige men som då röstades ned.

Treklövern menar att då man beslutat om öppna nämndsammanträdet vars syfte är att bland annat ge allmänheten insyn i den politiska verksamheten anser de att även ersättare borde ges möjligheten att få vara med i respektive arbetsutskotts sammanträden. Engagerade ersättare ses som en tillgång och bidrar till kontinuitet menar de. Ett förslag som de vill ska gälla senast från nästa mandatperiod.

Kostnader och intäkter

Sverigedemokraterna vill i en motion att invandringens kostnader och intäkter ska redovisas varje kvartal.

De skriver:

”För närvarande finns det ingen överskådlig och samlad redovisning om invandringens kostnader och intäkter/ bidrag i kommunen”

De vill ha en redovisning över kommunens utgifter för invandringen, statens bidrag till kommunen för utgifterna samt övriga utgifter och intäkter som kan kopplas till invandringen. De vill även att de bryts ned i olika delposter och redovisas för kommunfullmäktige.

Treklövern vill i en motion att även ersättare ska ha möjlighet att delta i arbetsutskottets sammanträden utan ekonomisk ersättning. Ett förslag som tidigare har varit uppe till diskussion i kommunfullmäktige men som då röstades ned.

Treklövern menar att då man beslutat om öppna nämndsammanträdet vars syfte är att bland annat ge allmänheten insyn i den politiska verksamheten anser de att även ersättare borde ges möjligheten att få vara med i respektive arbetsutskotts sammanträden. Engagerade ersättare ses som en tillgång och bidrar till kontinuitet menar de. Ett förslag som de vill ska gälla senast från nästa mandatperiod.

Kostnader och intäkter

Sverigedemokraterna vill i en motion att invandringens kostnader och intäkter ska redovisas varje kvartal.

De skriver:

”För närvarande finns det ingen överskådlig och samlad redovisning om invandringens kostnader och intäkter/ bidrag i kommunen”

De vill ha en redovisning över kommunens utgifter för invandringen, statens bidrag till kommunen för utgifterna samt övriga utgifter och intäkter som kan kopplas till invandringen. De vill även att de bryts ned i olika delposter och redovisas för kommunfullmäktige.

  • Anneli Malm