13 apr 2016 06:00

13 apr 2016 06:00

För en bättre integration

NY TJÄNST: Integrationssamordnare

Caroline Falkander är kommunens integrationssamordnare. En strategisk tjänst som ska ha en samlad överblick av läget i kommunen.

Tjänsten som integrationssamordnare är ny, den tjänst som tidigare betäckandes så var inriktad på individnivå medan det nu handlar om en strategisk tjänst där det ska vara en väg in i kommunen.

En helhetssyn

– Jag ska ha paraplyperspektivet och det är bra att någon har en överblick. Jag ska ha kontakten utåt mot myndigheter som Migrationsverket, arbetsförmedlingen och polis i generella frågor och även mot föreningar och allmänheten, säger Caroline Falkander och tillägger:

– Jag är kommunens representant och ska både ta emot information och föra den vidare och ha en dialog med både politiker och förvaltningschefer,

Utveckla framåt

Hon ska ha en överblick av läget i kommunen, lyfta upp integrationsfrågan på agendan inom alla förvaltningar, öka samarbetet och jobba för att utveckla arbetet inom integrationen.

– Det kan handla om att söka projektpengar från länsstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting för integrationsinsatser, säger hon och tillägger:

– Jag ska även hålla i omvärldsbevakningen som när det kommer nya lagar och riktlinjer från regeringshåll men även se vad våra grannkommuner och andra kommuner har gjort som fungerat bra, snegla på de kommuner som har kommit lite längre. Man behöver inte uppfinna hjulet igen utan kunna plocka bra saker som redan görs.

Tillbaka i kommunen

Caroline är utbildat socionom och har jobbat i Karlsborgs kommun tidigare och efter fyra år i Hjo kommun är hon nu tillbaka.

– Det är spännande med ett nytt område att arbeta inom. Eftersom jag är uppväxt här känner jag redan 70 procent av de som arbetar här, jag känner även till företag och föreningar i kommunen vilket gör det lättare att etablera kontakter och det är en fördel.

För föreningar

Kommunen har fått 19,4 miljoner kronor i tillfälligt statsbidrag för sin flyktingmottagning, en del av pengarna är avsatt i en pott för föreningslivet och nu pågår arbetet med att ta fram en ansökningsblankett där föreningar kan ansöka om pengar via kultur och fritid för integrationsinsatser.

Caroline svarar även på generella frågor från allmänheten och tar gärna emot tips på vad kommuninvånarna saknar inom integrationsområdet.

Tjänsten som integrationssamordnare är ny, den tjänst som tidigare betäckandes så var inriktad på individnivå medan det nu handlar om en strategisk tjänst där det ska vara en väg in i kommunen.

En helhetssyn

– Jag ska ha paraplyperspektivet och det är bra att någon har en överblick. Jag ska ha kontakten utåt mot myndigheter som Migrationsverket, arbetsförmedlingen och polis i generella frågor och även mot föreningar och allmänheten, säger Caroline Falkander och tillägger:

– Jag är kommunens representant och ska både ta emot information och föra den vidare och ha en dialog med både politiker och förvaltningschefer,

Utveckla framåt

Hon ska ha en överblick av läget i kommunen, lyfta upp integrationsfrågan på agendan inom alla förvaltningar, öka samarbetet och jobba för att utveckla arbetet inom integrationen.

– Det kan handla om att söka projektpengar från länsstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting för integrationsinsatser, säger hon och tillägger:

– Jag ska även hålla i omvärldsbevakningen som när det kommer nya lagar och riktlinjer från regeringshåll men även se vad våra grannkommuner och andra kommuner har gjort som fungerat bra, snegla på de kommuner som har kommit lite längre. Man behöver inte uppfinna hjulet igen utan kunna plocka bra saker som redan görs.

Tillbaka i kommunen

Caroline är utbildat socionom och har jobbat i Karlsborgs kommun tidigare och efter fyra år i Hjo kommun är hon nu tillbaka.

– Det är spännande med ett nytt område att arbeta inom. Eftersom jag är uppväxt här känner jag redan 70 procent av de som arbetar här, jag känner även till företag och föreningar i kommunen vilket gör det lättare att etablera kontakter och det är en fördel.

För föreningar

Kommunen har fått 19,4 miljoner kronor i tillfälligt statsbidrag för sin flyktingmottagning, en del av pengarna är avsatt i en pott för föreningslivet och nu pågår arbetet med att ta fram en ansökningsblankett där föreningar kan ansöka om pengar via kultur och fritid för integrationsinsatser.

Caroline svarar även på generella frågor från allmänheten och tar gärna emot tips på vad kommuninvånarna saknar inom integrationsområdet.

  • Anneli Malm