13 apr 2016 16:19

13 apr 2016 16:19

Klara direktiv för kostutredning

KS

En matenkät genomfördes under hösten 2015 bland barn i årskurs 3, 6 och 9.

Kommunstyrelsen beslutade i samband med den att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram direktiv för en utredning angående den framtida matproduktionen i kommunen vilket nu är klart.

I utredningen ska de bland annat titta på produktionsställena och se om maten ska tillagas centralt eller på de olika enheterna. De ska även titta ur ett miljöperspektiv med transporter, på matkvalitén samt ekonomiska aspekter där effekter på personal och portionspriser ska belysas.

Utredningen ska vara klar till oktober 2016.

Kommunstyrelsen beslutade i samband med den att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram direktiv för en utredning angående den framtida matproduktionen i kommunen vilket nu är klart.

I utredningen ska de bland annat titta på produktionsställena och se om maten ska tillagas centralt eller på de olika enheterna. De ska även titta ur ett miljöperspektiv med transporter, på matkvalitén samt ekonomiska aspekter där effekter på personal och portionspriser ska belysas.

Utredningen ska vara klar till oktober 2016.