14 apr 2016 06:00

14 apr 2016 06:00

Final för populär dans

FORSVIK: Dans

Under tisdagen dansades den sista av vårsäsongens pensionärsdanser i den före detta NTO-lokalen i Forsvik. En lokal med anor från brukets storhetstid.

Det var Forsviksbon Sture Myrman som för fem års sedan i regi av PRO startade upp den alltmera populära pensionärsdansen i den gamla NTO- lokalen i Forsvik. Idag en pietetsfull renoverad byggnad som tidigt även inrymde fyra enkelrum för ungkarlar som arbetade vid Forsviks bruk.

– Vi brukar dansa fyra gånger på våren och fyra gånger på hösten och alltid på tisdagar för att inte kollidera med Tidaholmarnas måndagsdanser dit många brukar åka och vise versa, berättade Sture Myrman 87 år, som håller i trådarna, innan han försvann ut i dansens virvlar igen.

En annan Forsviksbo, Yngve Kristoffersson även han 87 år, berättade att före PRO-dansens era var det NTO-föreningen i Forsvik som arrangerade danser i byggnaden där det även har hållits välbesökta auktioner. Då med Undenäs starke man Oskar i Flugebyn som utropare.

Innan aftonens sista dans offentliggjorde Sture Myrman för de många dansanta paren att till hösten kör vi igen. För musiken svarade som vanligt populära Forsviks-Pojkarna med Lars-Erik Andersson som kapellmästare.

Det var Forsviksbon Sture Myrman som för fem års sedan i regi av PRO startade upp den alltmera populära pensionärsdansen i den gamla NTO- lokalen i Forsvik. Idag en pietetsfull renoverad byggnad som tidigt även inrymde fyra enkelrum för ungkarlar som arbetade vid Forsviks bruk.

– Vi brukar dansa fyra gånger på våren och fyra gånger på hösten och alltid på tisdagar för att inte kollidera med Tidaholmarnas måndagsdanser dit många brukar åka och vise versa, berättade Sture Myrman 87 år, som håller i trådarna, innan han försvann ut i dansens virvlar igen.

En annan Forsviksbo, Yngve Kristoffersson även han 87 år, berättade att före PRO-dansens era var det NTO-föreningen i Forsvik som arrangerade danser i byggnaden där det även har hållits välbesökta auktioner. Då med Undenäs starke man Oskar i Flugebyn som utropare.

Innan aftonens sista dans offentliggjorde Sture Myrman för de många dansanta paren att till hösten kör vi igen. För musiken svarade som vanligt populära Forsviks-Pojkarna med Lars-Erik Andersson som kapellmästare.

  • Stig-H Brehag