14 apr 2016 15:39

14 apr 2016 15:39

Krav på åtgärder

IVO: Tillsyn på HVB

Efter en tillsyn på ett HVB-hem ställer nu IVO krav på åtgärder vid flytt av ungdomar.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har gjort en tillsyn på ett HVB-hem i Karlsborg. Vid inspektionen framkom det att ungdomar flyttas mellan de olika HVB-hemmen i kommunen utan att beslut om in- och utskrivning fattas. Enligt IVO är det en brist att ungdomar flyttas utan individuell bedömning och formellt inskrivningsbeslut som bland annat ska säkerställa att boendet är lämpligt för den enskildes behov och utveckling.

IVO ställer nu krav på att beslut ska fattas om in- och utskrivningar enligt gällande lagar och andra bestämmelser samt att det ska vidtas åtgärder för att öka de placerade barnens upplevelse av delaktighet.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har gjort en tillsyn på ett HVB-hem i Karlsborg. Vid inspektionen framkom det att ungdomar flyttas mellan de olika HVB-hemmen i kommunen utan att beslut om in- och utskrivning fattas. Enligt IVO är det en brist att ungdomar flyttas utan individuell bedömning och formellt inskrivningsbeslut som bland annat ska säkerställa att boendet är lämpligt för den enskildes behov och utveckling.

IVO ställer nu krav på att beslut ska fattas om in- och utskrivningar enligt gällande lagar och andra bestämmelser samt att det ska vidtas åtgärder för att öka de placerade barnens upplevelse av delaktighet.

  • Anneli Malm