15 apr 2016 06:00

15 apr 2016 06:00

Upprustning av lekplats

KOMMUNEN: Lekplats och cykelväg

Lekplatsen utmed Strandvägen vid Vätterns strand har fått sig en rejäl uppfräschning. Under hösten ska arbetet med en ny cykelbana inledas.

En del gammal utrustning som två gungställningar och en båt som var i dåligt skick har tagits bort från lekplatsen och ersatts med nya lekredskap som är färdiga att tas i bruk.

– Vi har monterat dit en ny gungställning med bland annat en kompisgunga och en klätterställning med rutschbana, berättar Arvid Lindner som är chef för gata/ park.

Under de nya lekredskapen har det lagts ett 40 centimeter djupt lager av stötdämpande sand som ska minska risken att någon skadar sig vid fall.

Kommer ni att rusta fler lekplatser i år?

– Nej, vi har en del pengar för utveckling av befintliga lekplatser. Antingen kan vi göra små åtgärder på många ställen men vi har i stället valt att ge en lekplats en ordentlig uppfräschning.

En cykelväg

En ny gång- och cykelbana ska anläggas. Den ska gå längs med hela Smedjegatan från anslutningen Åsenvägen i söder till Södra vägen i norr med en bredd på tre meter. Planerna är att de förberedande markarbetena ska göras under hösten och banan ska färdigställas under nästa år.

– Vi kommer att koppla ihop cykelförbindelsen mellan Mölltorp och Karlsborg till en helhet, då kan man cykla från centrum utan att behöva åka på 49:an, säger Arvid Lindner.

En del gammal utrustning som två gungställningar och en båt som var i dåligt skick har tagits bort från lekplatsen och ersatts med nya lekredskap som är färdiga att tas i bruk.

– Vi har monterat dit en ny gungställning med bland annat en kompisgunga och en klätterställning med rutschbana, berättar Arvid Lindner som är chef för gata/ park.

Under de nya lekredskapen har det lagts ett 40 centimeter djupt lager av stötdämpande sand som ska minska risken att någon skadar sig vid fall.

Kommer ni att rusta fler lekplatser i år?

– Nej, vi har en del pengar för utveckling av befintliga lekplatser. Antingen kan vi göra små åtgärder på många ställen men vi har i stället valt att ge en lekplats en ordentlig uppfräschning.

En cykelväg

En ny gång- och cykelbana ska anläggas. Den ska gå längs med hela Smedjegatan från anslutningen Åsenvägen i söder till Södra vägen i norr med en bredd på tre meter. Planerna är att de förberedande markarbetena ska göras under hösten och banan ska färdigställas under nästa år.

– Vi kommer att koppla ihop cykelförbindelsen mellan Mölltorp och Karlsborg till en helhet, då kan man cykla från centrum utan att behöva åka på 49:an, säger Arvid Lindner.

  • Anneli Malm