17 apr 2016 14:05

17 apr 2016 14:05

94-åringen sjunger och spelar

KARLSBORG: Gamla visor

Sven Ingvar Heij, speleman och vissångare från Mariestad, var inbjuden till Folkdansarnas stuga. Ett 50-tal intresserade samlades i en halvcirkel runt Heij och Jane Pettersson.

– Jag sitter mest här för syns skull, säger Jane. Kan inte många av hans melodier, men jag ger tonen på dragspelet.

– Du läser utan glasögon, påpekar Jane medan Heij väljer låtar bland sina många papper.

– Jadå, skrattar han, men jag går illa. Den här tar vi, kan du ge mig ett D-moll? Sedan lägger han pappren åt sidan.

Sven Ingvar Heij, som nästa gång fyller 95, sitter på en stor visskatt som förts vidare genom muntlig tradition. Visorna varierar från glada eller tragiska kärleksvisor till nidvisor och brännvinsvisor. Herr Lagmansson från Skara hann teckna ner tjugo låtar som Kristina Lustig sjöng för honom ur sin rika visskatt.

– Tänk om han hade haft en bandspelare, men det fanns ju inte 1902.

Heij drar några sanna historier om filosofen på Torsö. En beläst man, men lite udda och det tyckte folk inte om. Sedan ler han finurligt och undrar om de kan ta låten som är lite ekivok.

– Dom tål mer än man tror, säger Jane och Sven Ingvar Heij sjunger vidare till publikens förtjusning.

Minnet sviker inte heller.

– Jag sitter mest här för syns skull, säger Jane. Kan inte många av hans melodier, men jag ger tonen på dragspelet.

– Du läser utan glasögon, påpekar Jane medan Heij väljer låtar bland sina många papper.

– Jadå, skrattar han, men jag går illa. Den här tar vi, kan du ge mig ett D-moll? Sedan lägger han pappren åt sidan.

Sven Ingvar Heij, som nästa gång fyller 95, sitter på en stor visskatt som förts vidare genom muntlig tradition. Visorna varierar från glada eller tragiska kärleksvisor till nidvisor och brännvinsvisor. Herr Lagmansson från Skara hann teckna ner tjugo låtar som Kristina Lustig sjöng för honom ur sin rika visskatt.

– Tänk om han hade haft en bandspelare, men det fanns ju inte 1902.

Heij drar några sanna historier om filosofen på Torsö. En beläst man, men lite udda och det tyckte folk inte om. Sedan ler han finurligt och undrar om de kan ta låten som är lite ekivok.

– Dom tål mer än man tror, säger Jane och Sven Ingvar Heij sjunger vidare till publikens förtjusning.

Minnet sviker inte heller.

  • Erika Fredholm