20 apr 2016 06:00

20 apr 2016 06:00

Ny ägare av Noremech

UNDENÄS: Produktionen kvar i bygden

Framtiden ser ljus ut för Noremech AB som nu har en ny lokal ägare efter konkursen. Produktionen pågår och man arbetar för att återanställa personalen.

– Det känns jättebra och speciellt för de anställda och för bygden, säger Mats Karlsson som numera är platschef på Noremech.

Kvar i orten

Noremech AB försattes i konkurs i slutet av februari och förhoppningen var att hitta en köpare som ville ta över verksamheten.

– Vi hade en handfull intressenter som var med och lade bud. Nu har vi fått en lokal ägare som kommer att säkerställa att produktionen är kvar i Undenäs och det känns bra.

Kunder och order

Under konkurstiden drevs produktionen vidare om än i begränsad omfattning.

– Nu är vi i uppstartsfasen och vi jobbar på att komma tillbaka till våra kunder och att få in mer jobb för dagen. Vi har ordrar men det är leverans längre fram och vi behöver få in material, det är lång leveranstid på vårt material.

”Tror på det här”

Per Klingvall har jobbat i företaget i många år och är glad över att det nu kommer drivas vidare.

– Det är skönt även om jag aldrig var orolig för att det inte skulle bli en fortsättning men man visste ju inte i vilken omfattning. Att nu någon med lokalanknytning tar över allt är fantastiskt bra och det är den allmänna uppfattningen, vi tror på det här, säger han.

Återanställa personal

Innan konkursen jobbade ett 25-tal personer på företaget och i dagläget är sju tillbaka i jobb.

– Vi jobbar för att återanställa personalen och vi ökar vecka för vecka. Ett 15-tal kan vara i gång i juni och jag hoppas och tror att vi är ett 20-tal anställda vid årets slut, så det rullar på. Det känns bra för vi har otroligt kompetent personal mot den marknad vi har och det är globala aktörer vi jobbar emot, säger Mats Karlsson.

Företagets stora kundgrupp är inom olja och gas samt svensk verkstadsindustrin. De gör även bearbetning, svetsning, ytbehandling och montage vilket vänder sig mer mot den lokala marknaden.

– Det känns jättebra och speciellt för de anställda och för bygden, säger Mats Karlsson som numera är platschef på Noremech.

Kvar i orten

Noremech AB försattes i konkurs i slutet av februari och förhoppningen var att hitta en köpare som ville ta över verksamheten.

– Vi hade en handfull intressenter som var med och lade bud. Nu har vi fått en lokal ägare som kommer att säkerställa att produktionen är kvar i Undenäs och det känns bra.

Kunder och order

Under konkurstiden drevs produktionen vidare om än i begränsad omfattning.

– Nu är vi i uppstartsfasen och vi jobbar på att komma tillbaka till våra kunder och att få in mer jobb för dagen. Vi har ordrar men det är leverans längre fram och vi behöver få in material, det är lång leveranstid på vårt material.

”Tror på det här”

Per Klingvall har jobbat i företaget i många år och är glad över att det nu kommer drivas vidare.

– Det är skönt även om jag aldrig var orolig för att det inte skulle bli en fortsättning men man visste ju inte i vilken omfattning. Att nu någon med lokalanknytning tar över allt är fantastiskt bra och det är den allmänna uppfattningen, vi tror på det här, säger han.

Återanställa personal

Innan konkursen jobbade ett 25-tal personer på företaget och i dagläget är sju tillbaka i jobb.

– Vi jobbar för att återanställa personalen och vi ökar vecka för vecka. Ett 15-tal kan vara i gång i juni och jag hoppas och tror att vi är ett 20-tal anställda vid årets slut, så det rullar på. Det känns bra för vi har otroligt kompetent personal mot den marknad vi har och det är globala aktörer vi jobbar emot, säger Mats Karlsson.

Företagets stora kundgrupp är inom olja och gas samt svensk verkstadsindustrin. De gör även bearbetning, svetsning, ytbehandling och montage vilket vänder sig mer mot den lokala marknaden.

  • Anneli Malm