21 apr 2016 06:00

21 apr 2016 06:00

För mammor och barn

UNDENÄS: Vuxenskolan och Ex Corde

I veckan var det premiär för en ny samlingspunkt i Undenäs. Solgläntan har rustats upp och där anordnas nu mamma-barngrupper.

Det är Studieförbundet Vuxenskolan som tillsammans med Ex Corde öppnat Solgläntan där mammor med små barn som bor på asylboendena i Undenäs kan träffas och umgås. Bara på Unnebo bor det 17 barn som är under skolåldern.

Träff och information

– Jag tycker att mammorna kommer ut så lite med de små barnen, oftast sitter de på sina rum. Här får de en plats att gå till minst en gång i veckan där de kan träffa andra mammor, säger Maud Ivehorn från Vuxenskolan.

Barnen får umgås och leka tillsammans med Jenny Nilsen som är anställd via Vuxenskolan.

– Under tiden kan jag och mammorna prata om kvinnosaker. Jag har bland annat tänkt att vi ska få besök av en barnmorska men även annan nyttig information som rättigheter och skyldigheter och att vi ska kunna diskutera olika saker. Det finns även möjlighet till enskilda samtal och det är många som behöver prata av sig för de har en hel del trauman med sig.

Fler aktiviteter

De har målat om förskolan, möblerat och samlat ihop leksaker.

– Möbler och leksaker har vi fått till skänks men vi har även köpt en hel del med privata medel som gardiner för att få det att gå ihop, säger IngaLill Johansson från Ex Corde.

Behovet av förskoleplatser gör att även kommunen har planer på öppna upp verksamhet i den tidigare förskolan.

– Vi får försöka samsas om tiderna även om det bär oss emot. Vi ska ha ett möte där vi ska komma överens om vem som ska stå för vad, säger de och tillägger:

– Vi har även tänkt utnyttja lokalerna till olika aktiviteter varje dag. Vi har ansökt om bidrag från integrationspengarna vilket vi behöver om vi ska ha mer aktiviteter men än har vi inte fått besked om vi får några pengar eller hur mycket.

Det är Studieförbundet Vuxenskolan som tillsammans med Ex Corde öppnat Solgläntan där mammor med små barn som bor på asylboendena i Undenäs kan träffas och umgås. Bara på Unnebo bor det 17 barn som är under skolåldern.

Träff och information

– Jag tycker att mammorna kommer ut så lite med de små barnen, oftast sitter de på sina rum. Här får de en plats att gå till minst en gång i veckan där de kan träffa andra mammor, säger Maud Ivehorn från Vuxenskolan.

Barnen får umgås och leka tillsammans med Jenny Nilsen som är anställd via Vuxenskolan.

– Under tiden kan jag och mammorna prata om kvinnosaker. Jag har bland annat tänkt att vi ska få besök av en barnmorska men även annan nyttig information som rättigheter och skyldigheter och att vi ska kunna diskutera olika saker. Det finns även möjlighet till enskilda samtal och det är många som behöver prata av sig för de har en hel del trauman med sig.

Fler aktiviteter

De har målat om förskolan, möblerat och samlat ihop leksaker.

– Möbler och leksaker har vi fått till skänks men vi har även köpt en hel del med privata medel som gardiner för att få det att gå ihop, säger IngaLill Johansson från Ex Corde.

Behovet av förskoleplatser gör att även kommunen har planer på öppna upp verksamhet i den tidigare förskolan.

– Vi får försöka samsas om tiderna även om det bär oss emot. Vi ska ha ett möte där vi ska komma överens om vem som ska stå för vad, säger de och tillägger:

– Vi har även tänkt utnyttja lokalerna till olika aktiviteter varje dag. Vi har ansökt om bidrag från integrationspengarna vilket vi behöver om vi ska ha mer aktiviteter men än har vi inte fått besked om vi får några pengar eller hur mycket.

  • Anneli Malm